Annons

Annons

Annons

Insändare
Integrera Backluraområdet

Lennart Thunqvist (MP) skriver i en insändare om behovet av att bryta segregationen på Nickstahöjden i Nynäshamn.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Rumba var en gång i tiden en viktig samlingsplats för idrott och andra nöjen. Det borde det bli igen, tycker Lennart Thunqvist (MP).

Bild: Helene Skoglund, Carina Albin

Annons

Nynäshamns kommun är, i jämförelse med andra kommuner i länet, till ytan relativt stor och har en tämligen utspridd befolkning. Enligt SCB har vi nio områden som räknas som tätorter, där Nynäshamn innehar 52 procent av befolkningen.

Enligt förslaget till kommunens översiktsplan är det huvudsakligen i tätorterna byggnation och befolkningstillväxt bör ske.

I en kommun är det viktigt att få till en samhörighet och vi-känsla och för att uppnå detta framhåller vi i Miljöpartiet vikten av att de olika tätorterna kopplas ihop med varandra med fungerande kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.

För att inte skapa isolerade ”öar” inom respektive tätort är det också nödvändigt att länka samman olika bostadsområden på motsvarande sätt.

Annons

När tätorten Nynäshamn planlades i början av förra seklet lades grunden till den segregation som delvis lever kvar än idag. Industrier och arbetarbostäder uppfördes i norr, handel i de centrala delarna och de mer påkostade villorna i söder.

Annons

Ett område som idag av många upplevs som svåråtkomligt och segregerat är Backlura. Innan bostäderna här uppfördes var Idrottsparken en mötesplats för alla kommuninvånare med idrott på hög nivå och mer vardagligt idrottsutövande i alla dess former. Här utövades bandy i högsta serien (1973), ishockey, fotboll och friidrott.

Rumba, som området kallades, var också Nynäshamns svar på Folkets park. Välbesökta auktioner och uppträdanden arrangerades av olika slag vid den scen med dansbana som låg intill idrottsplatsen. En plats som alltid drog till sig mycket folk.

Miljöpartiet vill nu att området återtar sin forna plats som mötesplats för samtliga kommuninvånare. Genom att anlägga en gång- och cykelväg från Svedviksvägen och en trappa i den branta sluttningen intill Nickstabadsvägen skulle tillgängligheten öka markant.

Detta underlättar också betydligt för boende och besökare att ta sig till bostäderna i Backlura.

En ny utomhusscen med ett trivsamt parkområde på platsen där den tidigare dansbanan låg är också en åtgärd som för med sig en ökad integration. Förutom musikuppträdanden kan loppmarknader, festivaler, auktioner och kulturella arrangemang vara exempel på aktiviteter som skulle kunna anordnas här.

Föreningslivet kommer att gynnas genom att idrottsplatsen och intilliggande område lättare kan nås och härigenom nyttjas av fler kommuninvånare.

Miljöpartiet har nyligen lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående detta förslag och hoppas nu att vi får med oss en bred majoritet som även fortsättningsvis vill arbeta för att barriärer inom och mellan tätorterna ska överbryggas.

Lennart Thunqvist (MP), ledamot i kommunfullmäktige samt kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan