Annons

Annons

Annons

Insändare
Civila försvaret måste stärkas i Nynäshamn

Per Johannisson skriver i en insändare om behovet av ett förbättrat civilförsvar i Nynäshamns kommun.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Per Johannisson i Ösmo.

Bild: Helene Skoglund

Annons

I Europa råder partiellt krig i Ukraina. Krigföringen är sådan att det ukrainska samhällets olika funktioner bekämpas för att underminera den ukrainska folkviljan och dess skyddsvärden.

Nynäshamn är en av de strategiska infallsportarna till Mälardalen och till huvudstaden. Här flödar varor och tjänster mellan fastlandet och Gotland.

Med anledning av detta och det ökande krigshotet mot Sverige och svenska intressen, så måste frågan ställas om hur det civila försvaret i Nynäshamn planeras och genomförs och hur vi som bor här kan påräkna skydd och säkerställande av våra lokala skyddsvärden.

I ett inlägg på Linkedin så ställer Peter Danielsson som är ordförande för Sveriges kommuner och regioner ett antal frågor som citeras nedan och som jag vill att den sittande politiska styrningen i Nynäshamn ska besvara.

Annons

Annons

”Vi måste även bygga upp ett välfungerande civilt försvar som skapar robusthet och gör att samhället kan fungera under svåra störningar, ytterst krig. I det har kommunerna och regionerna en avgörande roll eftersom de ansvarar för bärande delar av samhället.

Trots en del otydligheter avseende vad som ska göras, i vilken ordning, hur mycket, vilka man ska ha kontakt med om vad samt om vem som ska betala för vad, så är det många kommuner och regioner som planerar, övar, utbildar, vidtar åtgärder och investerar. Det är bra!

I det arbetet listar jag nedan ett antal frågor som alla ledande lokala och regionala politiker omedelbart bör ställa till sina ledande tjänstemän:

1. Hur förberedda är vi om det som händer i Ukraina nu händer hos oss imorgon?

2. Vad kan vi göra för att öka vår beredskap för en sådan situation?

3. Har vi säkrat tillgång till nödvatten, livsmedel, el och energi?

4. Har vi planer för skydd av civilbefolkningen, t ex skyddsrum, evakueringsplaner med mera?

5. Hur ser förmågan att kunna reparera alla våra system ut, exempelvis el, energi, vatten,

belysning, vägar, kollektivtrafik, fiber, avlopp, byggnader med mera?

6. Hur gör vi om vi inte har drivmedel till våra fordon?

7. Hur ska vi utbilda kommunstyrelsen/regionstyrelsen?

Annons

8. Hur går det med planeringen för trygghetspunkter för civilbefolkningen?

9. Hur arbetar vi med kommunikation med invånarna om deras ansvar för sin personliga beredskap? ”

Ett ytterligare förtydligande behöver göras vad avser punkt 6. Sverige ställer om nuvarande fordonspark till att omfatta alltmer eldrivna fordon. Denna omställning avses ske till 2030–2040, vilket föranleder att det måste finnas tillräckligt med energi till dessa i vårt närområde. Hur ser planerna ut för denna omställning och utbyggnad i alla delar av Nynäshamn?

Per Johannisson, Ösmo

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan