Annons

Annons

Annons

Insändare
Viktigt att förebygga både extremism och gängkriminalitet

Kommunstyrelseledamoten Rebecca Ädel skriver i en insändare om politisk extremism och gängkriminalitet.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Två personer sköts nyligen i närheten av pendeltågsstationen i Jordbro i Haninge. Nynäshamns kommun behöver en strategi mot gängkriminalistet, menar insändarskribenten.

Bild: Jessica Gow/TT

Annons

Är Socialdemokraterna det enda parti som inte ser problematiken med gängkriminaliteten eller kör Patrik Isestad sitt eget race?

Den 19 augusti 2022 fick Nynäshamns kommuns nämnder ett utskick angående en föreslagen strategi mot våldsbejakande extremism framtagen av den förra kommunstyrelseförvaltningen. Strategin syftar till ”att stärka och värna demokratin samt att göra samhället mer motståndskraftigt mot odemokratiska krafter” (Nynäshamns kommuns strategi mot våldsbejakande extremism, sid 3).

Annons

Denna ska även motverka inträde, underlätta utträde samt minska risken att fler befinner sig i ett sådant sammanhang. De våldsbejakande inriktningar strategin riktar sig mot är högerextremism, vänsterextremism samt islamistisk extremism.

Strategin är mycket viktig och går inte att förringa då vi ser ungdomar som i tidig ålder fångas upp av icke-demokratiska och våldsbejakande grupperingar, men då strategin främst riktar sig mot grupper med en ideologisk bakgrund är inte gängkriminalitet innefattad i denna; en våldsbejakande gruppering som inte ska underskattas eller bagatelliseras. Mot denna bakgrund inkom jag den 25 oktober med ett tilläggsyrkande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens remissvar till förvaltningen om att strategin även bör innefatta gängkriminalitet.

Annons

Huruvida mitt yrkande innefattades i strategin är oklart, varför jag under årets sista kommunstyrelsesammanträde med den ”nya” kommunstyrelsen väckte ett ärende om att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en (egen) strategi mot gängkriminalitet likt den redan befintliga strategin mot våldsbejakande extremism. (Hela ärendet går att läsa på kommunens hemsida under ”Politiska sammanträden och protokoll”.)

Vad som kan anses vara anmärkningsvärt är att Patrik Isestad (S) valde att inte delta i beslutet. Frågan man kan ställa sig är om Socialdemokraterna är det enda parti som inte ser problematiken med gängkriminalitet eller om det är så att Patrik Isestad kör sitt eget race?

Jag har oftast (med några undantag) upplevt företrädare från Socialdemokraterna som sympatiska personer som trots annan partifärg kunnat föra en sund diskussion med kommunen i fokus. Att förhindra att allt fler och yngre barn och ungdomar dras in i gängkriminalitet och att hjälpa de som redan hamnat där bör vara av största vikt även för Socialdemokraterna.

Därför hoppas jag innerligt att övriga socialdemokratiska politiker inte låter Isestads prestige gå före kommuninvånarnas och våra ungas bästa.

Rebecca Ädel, ledamot i kommunstyrelsen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan