Annons

Annons

Annons

Ädel avslöjad för naziförflutet

Efter Ädelskandalen – nej till att säkerhetspröva politiker: ”Oförståeligt”

Oppositionsrådet Patrik Isestad (S) har krävt att ledamöter som ingår i kommunens krisledningsnämnd ska säkerhetsprövas. Frågan blev aktuell efter att den förra SD-politikern Rebecca Ädel avslöjats för att ha varit aktiv i nazistiska Svenska motståndsrörelsen.

– Nämndens ledamöter hanterar information som kan röra rikets säkerhet och den kommunala säkerheten. Därför bör alla i krisledningsnämnden säkerhetsprövas, säger han.

Text

Patrik Isestad (S) vill att ledamöterna i krisledningsnämnden säkerhetsprövas.

Bild: TT

Annons

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd som ska kunna hantera krissituationer i fredstid. Syftet med nämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse.

På kommunstyrelsen i november föreslog oppositionsrådet Patrik Isestad att kommunen inför en rutin för att säkerhetspröva de ledamöter som ska ingå i krisledningsnämnden. Nu, i januari, har förslaget behandlats.

– Det var två beslutspunkter där den ena var att säkerhetspröva kommunstyrelsen efter den politiska skandalen med Rebecca Ädel i höstas. Beslutet blev dock att man inte ska säkerhetspröva, i stället skjuts allt på framtiden vilket vi tycker är mycket olyckligt, säger han.

Annons

Annons

Patrik Isestad.

Bild: Helene Skoglund

Frågan aktualiserades när Expressen avslöjade den förra SD-politikern Rebecca Ädel för att ha varit engagerad i den nazistiska Svenska motståndsrörelsen. Genom sin plats i kommunstyrelsen ingår hon i kommunens krisledning.

– Nämndens funktion är att agera i händelse av krig och större kriser och kan därmed få ta del av känslig information för rikets säkerhet.

– Det är särskilt viktigt att säkerhetspröva i det säkerhetspolitiska läge som råder, anser jag. Nynäshamn, med sitt läge nära kusten, är en måltavla. Finns det ledamöter som har grumliga kontakter med odemokratiska organisationer så är det bra att man har testats.

Nynäshamn, med sitt läge nära kusten, har ett utsatt säkerhetspolitiskt läge, menar Isestad.

Bild: Helene Skoglund

Den andra beslutspunkten gällde att bjuda in alla gruppledare för att komma överens om hur frågan ska hanteras. Enligt säkerhetsskyddslagen ska den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utreda behovet av säkerhetsskydd. Till exempel finns olika klasser av säkerhetsprövningar, beroende på i vilken utsträckning personer får del av säkerhetsskyddade uppgifter och vilken skada för rikets säkerhet man kan orsaka. I en prövning ingår då bland annat en särskild personutredning och registerkontroll hos Säpo. Även make, maka, registrerad partner eller sambo kontrolleras.

Annons

Annons

– Det blir vanligare att kommuner säkerhetsprövar. Det säkerhetspolitiska läget är ett nyuppvaknande för Sverige och nu skärps kraven på myndigheter och företag med säkerhetskänslig verksamhet. Att då även se över de högst beslutande befattningarna i en kommun är viktigt. I kris måste medborgarna kunna lita på sina politiker. Vi har ingen förståelse för att man ska fortsätta utreda det här.

Kommunen vill minska antalet ledamöter i krisledningsnämnden, från att gälla hela kommunstyrelsen till bara de tre personerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bild: Carina Albin

Kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud (M), säger med anledning av beslutet att det är ovanligt med säkerhetsprövningar i kommuner. Det görs till exempel i samband med försvarsövningar eller annat som rör rikets säkerhet.

– Men det är väldigt lite i en kommunal verksamhet som rör rikets säkerhet. Säkerhetsprövningar är också omfattande ur integritetssynpunkt, därför görs det sällan på politiker eller tjänstepersoner.

Just nu sker en översyn av sammansättningen av krisledningsnämnden i Nynäshamn, som i dag består av alla kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud (M): Foto: Nynäshamns kommun

– Det betyder att om det skulle hända något och nämnden behöver sammankallas är det 22 personer som ska in. Det är inte hanterbart. Vi tror snarare på att nämnden ska omfattas av de tre personerna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förvaltningen har fått i uppdrag att ändra det.

Annons

Arbetet är dock inte är klart och kommunstyrelsens beslut blev att nämndledamöterna inte ska säkerhetsprövas. Om en kommande analys visar att det är motiverat med en prövning kan det ändras.

S och MP är för att krisledningsnämndens ledamöter säkerhetsprövas och röstade emot det fattade beslutet. Rebecca Ädel, som numera är politisk vilde, är också för en prövning och röstade på samma sätt som S och MP i den här frågan.

Patrik Isestad (S) vill att ledamöterna i krisledningsnämnden säkerhetsprövas.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan