Annons

Annons

Annons

Insändare
Hög tid att agera proaktivt inför de ökade hoten

Per Johannisson i Ösmo skriver i ett insändarsvar om behovet av att stärka det civila försvaret.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Per Johannisson.

Bild: Helene Skoglund

Annons

Replik på Marcus Svinhufvuds replik till undertecknad i NP.

I din replik på min insändare säger du att kommunen har infört kontinuitetshantering för att i allt större utsträckning kunna fortsätta att fungera reaktivt om det förekommer samhällsstörningar i olika kommunala verksamheter.

Jag uppfattar därför att du avser normala kommunala aktiviteter, som vid en fredsmässig kris syftar till att skapa resiliens i den kommunala verksamheten.

Annons

När jag ber om svar på ett antal frågor som kommer från SKR så kan dessa besvaras med stöd av kommunens risk- och sårbarhetsbedömning (RSB). En bedömning (syntes) av genomförda risk och sårbarhetsanalyser (RSA).

Svaren på dessa frågor kan bara ges av den lokala ledningen för det civila försvaret. Det är er skyldighet att hålla oss medborgare uppdaterade.

Vårt gemensamma samhälle Nynäshamn berörs alltmer av en ökad säkerhetspolitisk hotnivå. Kommunen måste ha en strategi för att kunna fungera i ett skymningsläge före och under högsta beredskap. Då sker en förskjutning av lagar och ansvar från krishantering till krigshantering där den sittande lokala ledningen måste bemanna sina roller inom samhällsförsvarets ledningssystem.

Annons

I övergångarna mellan fredsmässiga kristillstånd och höjd beredskap, så uppstår en gråzon av otydligheter vad avser ansvars-, likhets- och närhetsprincipernas tillämpning. Detta förhållande är angreppspunkter som en antagonistisk angripare kan använda för att skapa kaos och göra oss handlingsförlamade om i inte är förberedda.

Det civila försvaret i Nynäshamn måste därför planeras under rådande administrativa beredskap vilken omfattar alla myndigheter (inklusive kommun och dess nämnder) inför höjd beredskap.

Vid höjd beredskap - vad gäller för kommuner och landsting?

Kommuner och landsting ska vidta de särskilda åtgärder som behövs för att de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter i totalförsvaret. Kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen har ledningsansvaret. Vid högsta beredskap ska kommuner och landsting övergå till krigsorganisation.

Annons

Jag anser därför att det är hög tid för kommunen att agera proaktivt inför de ökade hotet som möter oss medborgare i vardagen och planera för inriktning av det civila försvaret av Nynäshamn.

Planera för gråzonen med att identifiera aktuella författningar och påbörja organisation av det civila försvarets olika funktioner samt förbered civilsamhällets aktörer (hushållssektorn och ideella sektorn) inför det gemensamma arbetet med att uppfylla kraven på civila försvarets förmågebehov.

Per Johannisson, Ösmo

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan