Annons

Annons

Annons

Insändare
Därför fortsätter vi att diskutera kommundelning

Lena Dafgård och Per Ranch i Sorundanet skriver i en insändare om likvärdig resurstilldelning och en eventuell kommundelning.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Per Ranch och Lena Dafgård i Sorundanet.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Replik på insändaren “Sluta tjata om kommundelning – skulle göra oss mer beroende av staten”.

Vi tackar signaturen “Bertil i Ösmo” för att han lyfter frågan om kommundelning. Kommundelning handlar ytterst om demokrati och det är ett ämne väl värt att fortsätta ett samtal om.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti har sedan starten 2005 haft demokrati som hjärtefråga. En viktig förutsättning för demokrati är en likvärdig fördelning av kommunal service som till exempel skola och omsorg. Vi kan konstatera att resurserna inte fördelas likvärdigt i vår kommun vilket leder till att många invånare frågar sig vad de får för skattepengarna.

“Robin Hood-skatten”, som Bertil hänvisar till, har upphört och ersatts av ett annat utjämningsystem för att alla kommuner i hela Sverige ska kunna erbjuda likvärdig skola och omsorg. Eftersom likvärdigheten är själva ryggraden i det kommunala självstyret, måste också likvärdigheten fungera inom en kommun. Det har inte fungerat i vår kommun sedan kommunsammanslagningen mellan Ösmo, Sorunda och Nynäshamn 1974.

Annons

Annons

Några exempel på att resursfördelningen inte är likvärdig:

I Ösmo vill den politiska ledningen hellre byta ut väggar, golv och tak för att åtgärda mögelproblemen i Tallbackaskolan än att bygga en ny modern skola för modern pedagogi och med större kapacitet för alla nuvarande och nya invånare i bland annat Källberga.

I tätorter är det oftast kommunens ansvar att genom skattefinansiering underhålla och snöröja gator och vägar, men i Ösmo tätort är det till stor del samfälligheter som får bekosta underhåll av gator, belysning och snöröjning. Även till exempel i Sunnerby-Spångbro, Stora Vika och Segersäng sköter samfälligheter detta.

Sunnerby industriområde är det enda industriområdet i vår kommun där kommunen inte sköter underhåll och snöröjning.

I Sorunda har två skolor lagts ned sedan 2017 och sammanlagt 450 elevplatser har försvunnit trots en ökande befolkning.

Sunnerbyskolan saknar fortfarande skolmatsal.

Sunnerbyskolans elever äter sin lunch i äldreboendet Sunnerbos lokaler. Detta innebär att de äldre inte kan utnyttja sina lokaler till gemensamma måltider, samvaro och aktiviteter vilket förekommer på andra äldreboenden i vår kommun.

Väg 225 är livsfarlig och på den bussar vår kommun elever till Ösmo. Vår kommun har dessutom smitit undan sitt ansvar med att anlägga en kommunal gång- och cykelväg längs väg 225 mellan Spångbro och Ösmo vilket har lett till stora trafikrisker för de flesta av invånarna på vår kommuns storstadsnära landsbygder.

Annons

Många invånare i vår kommun har hört av sig till oss och visat intresse för att folkomrösta om en kommundelning. Självklart ser vi det som vår skyldighet som förtroendevalda att lyfta denna fråga och det kommer vi fortsätta att göra.

Annons

Erfarenheterna från kommundelningar är ytterst positiva och ingen av de kommuner som delats vill tillbaka till det gamla. Demokratin och närhet till förtroendevalda brukar toppa listan på positiva effekter, men även effektivare kärnverksamheter som levererar bättre kvalitet till invånarna nämns ofta. Goda exempel i vår närhet är Trosa, Nykvarn, Salem, Knivsta och Vaxholm.

Utifrån ett demokratiskt perspektiv anser vi att vår kommuns invånare själva bör få avgöra frågan om kommundelning i en folkomröstning. Det är omsorgen om vår demokrati värd.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch och Lena Dafgård

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan