Annons

Annons

Annons

Insändare
Grön Flagg-arbete är bättre än odling på skolträdgårdar

Robert Lättman-Masch och Ylva Skilberg på Nynäshamns naturskola skriver i en insändare om skolträdgårdar och Grön Flagg-arbete.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Arbetet med Grön Flagg är viktigt av flera anledningar", skriver lärarna på Nynäshamns naturskola.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Naturskolan läser att det föreslås att skolorna borde börja med skolträdgårdsodling. Det är en god tanke med bäring både på Lgr 22 och de globala målen.

Vi tänker så här. För första gången är nu alla skolor i Nynäshamns kommun anmälda till Grön Flagg. Det är ett miljöledningssystem i miniformat som administreras av Håll Sverige Rent. Nynäshamns kommun är numer också medlem i Håll Sverige Rent.

Detta innebär att det ute på skolorna pågår demokratiska processer där eleverna ofta driver arbetet med Grön Flagg. På skolor där arbetet precis påbörjats kommer inledningsvis lärarna vara mer tongivande i arbetet, men allteftersom kunskapen ökar om hur Grön Flagg fungerar kommer eleverna i större utsträckning bli delaktiga och pådrivande.

Annons

Arbetet med Grön Flagg är viktigt av flera anledningar. Det ena är den demokratiska processen där eleverna upplever demokrati på riktigt och inte bara läser om den, vilket är avgörande för kunskapen om och relationen till demokrati.

Annons

Det andra är möjligheten för eleverna att få göra skillnad på riktigt i en värld som behöver förändras. Att få göra insatser där de globala målen är i fokus kommer att skapa förutsättningar för uppväxande elever att engagera sig i mänsklighetens hållbara framtid när de blir vuxna.

Det tredje är själva nyttan som eleverna gör. Med ett tålmodigt kvalitativt engagemang från elever i vår kommun kommer de kunna påverka kommunens arbete med de globala målen och på sikt minska till exempel klimatpåverkan.

Det är då vi kommer fram till själva slutsatsen när det gäller idén om skolträdgårdsodling. Även om det i detta fall är en bra idé, bör istället skolornas demokratiska Grön Flagg-arbete stöttas. Då kommer nämligen eleverna själva, förr eller senare, komma med egna idéer om odling på skolgården. Det kommer bli enkla odlingslådor inledningsvis.

Men oavsett odlingens omfattning kommer den omfattningen att spegla de möjligheter aktuell skola har att bedriva odling. Dessa möjligheter har förstås sina begränsningar. Det kan till exempel vara skolgårdens utformning, skolans kunskap om odling, skolans resurser och skolans prioriteringar.

Grön Flagg-arbetet kan vara det som tar skolorna förbi dessa hinder, genom att de alltid utgår från ett nuläge och att de alltid sätter upp sina egna rimliga mål. Då kan den där odlingslådan vara lösningen på en begränsad skolgård, en plats för kunskapsuppbyggnad om odling i liten skala, en relativt resurssnål aktivitet och en aktivitet som kan prioriteras eftersom demokratiskt arbete med de globala målen rimligen bör prioriteras.

Robert Lättman-Masch och Ylva Skilberg, Nynäshamns Naturskola

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan