Annons

Annons

Annons

Insändare
Därför planeras en vindkraftspark söder om Landsort

Per Edström på Svea Vind Offshore skriver i ett insändarsvar om den planerade havsbaserade vindkraftparken Långgrund.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Havsbaserad vindkraft blir allt vanligare i Europa.

Bild: Paul Langrock Agentur Zenit

Annons

Svar på insändaren från Tommy Bagge om havsbaserad vindkraft.

Svea Vind Offshore planerar för den havsbaserade vindparken Långgrund, 24 kilometer från Nyköping och 21 kilometer från Trosa.

Vindparken kan tillföra 13 TWh el år 2028, och bidra till lägre elpriser för hushåll och företag i berörda regioner och hela Sydsverige. Större delen av området är utpekat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten.

Annons

Annons

Innan en etablering av vindkraft kan ske måste hänsyn tas till biologisk mångfald och andra naturvärden. Det är mark- och miljödomstolen som fattar beslut om tillstånd – men det förutsätter att alla villkor i miljöbalken är uppfyllda.

Insändaren lyfter ett antal frågor, som vi vill bemöta:

• Moderna vindkraftverk är höga, vinden är jämnare och starkare på hög höjd. Vindkraftverken syns på långt håll, men i den positiva vågskålen finns att övrig miljöpåverkan är begränsad jämfört med många alternativ.

• Det finns fyra sälskyddsområden inom 25 kilometer från projektområdet. Våra experter har genomfört studier baserat på Havs- och vattenmyndighetens uppgifter och påverkan på säl kommer att bedömas i Miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i ansökan.

• Det finns kulturmiljöer i området som vi vill värna. Området Hartsö-Ringsö bedöms ha högst värde. Vindparken kommer inte att synas från de delar av riksintresset som har högst värden.

Vindparken Långgrund kan medföra stora lokala nyttor i form av lägre elpriser, arbetstillfällen och etableringar av framtidens hållbara industrier. Det vill vi fortsätta arbeta för och ser fram emot fortsatt dialog.

Per Edström, Projektledare Svea Vind Offshore

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan