Annons

Annons

Annons

Insändare
Nynäshamn bör bli en demensvänlig kommun

Kristdemokraterna i Nynäshamn skriver i en insändare om vikten av stöd för demenssjuka och dess anhöriga.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vi vill se en tydligare anpassning för demenssjuka i vår kommun", skriver Kristdemokraterna. Bilden är tagen på ett demensboende.

Bild: Johanna Norin/TT

Annons

Uttalande antaget av Kristdemokraterna i Nynäshamns årsmöte den 20 februari 2023.

Demenssjukdomar är en av vår tids stora folksjukdomar. Mellan 130 000 och 150 000 svenskar beräknas i dag leva med en demenssjukdom. Varje år insjuknar 20 000 till 25 000 personer. Trots förebyggande arbete och bättre läkemedel kommer demenssjukdomar att vara en påtaglig del av vår verklighet under överskådlig framtid.

Annons

Annons

Vi måste våga tänka nytt och ta vara på informationsteknologins och digitaliseringens möjligheter att bidra med smarta lösningar utifrån individens behov.

I Nynäshamn har vi kristdemokrater sedan länge förespråkat vissa grundläggande basala åtgärder för att möta de ökande behoven hos personer med demenssjukdomar. 

Nu är det hög tid att agera och vi kristdemokrater vill se en tydligare anpassning för demenssjuka i vår kommun. Vi tycker att visionen att skapa en demensvänlig kommun är viktig och flera satsningar som måste till för att nå målet.

Vi kan börja med att ge personer med demenssjukdomar och deras anhöriga rätt verktyg för att hantera vardagen. Vi behöver skapa stödfunktioner för dem, och inte minst mötesplatser för personer i tidiga skeden av demenssjukdomen, som behöver träffa andra i samma situation.

I Nynäshamn vill vi kristdemokrater inrätta tjänsten Demenssjuksköterska som utöver att vara en resursperson för anhöriga och personer med demenssjukdom, ska vara nyckelperson för utbildningar, rådgivning och en länk till primärvården.

Kunskap är ett viktigt verktyg för att lyckas med förändringsarbetet för en demensvänlig kommun. En sådan kan skapas om olika samhällsaktörer (t.ex. butikspersonal, polis, ordningsvakter, bibliotekarier, brandmän) får ökad kunskap och utbildning om demenssjukdomar och om rätt bemötande av personer med demenssjukdom.

Annons

I ett samhälle där varje människas unika värde sätts i fokus finns en given plats för var och en av oss, oavsett funktionsvariationer. Det handlar om mer än bara vård och omsorg, även om hur man ska kunna få delta på sina egna premisser: inkluderas istället för att exkluderas, i föreningsliv, arbete eller andra sammankomster. Kristdemokraterna värnar det samhälle där människan får vara människa – även när vissa funktioner sviktar därför kommer vi att fortsätta arbeta inom Alliansen för att vårt Nynäshamn ska bli flera steg närmare att bli en demensvänlig kommun.

Kristdemokraterna i Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan