Annons

Annons

Annons

Läsartext
Släktforskare höll årsmöte

Nynäshamns släktforskarförening har haft årsmöte.

Detta är en läsartext.

Eftersom den ordinarie ordförandeklubban tillfälligt hade försvunnit fick mötets ordförande Whille Karlsson hålla tillgodo med en soppslev. Det gick bra det med!

Bild: Helene Skoglund

Annons

Den 14 februari samlades vi i Nynäshamns släktforskarförening för årsmöte. Det öppnades av ordförande Maria Landin som hälsade alla varmt välkomna. Whille Karlsson valdes sedan till mötets ordförande och lotsade oss genom punkterna på dagordningen.

Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten, budgeten, verksamhetsplanen och de andra punkterna på dagordningen godkändes en efter en. Revisorsberättelsen godkändes också, och styrelsen gavs ansvarsfrihet för den tid som revisionen avsåg, år 2022. Även i år beslutades att medlemsavgiften skulle vara oförändrad, det vill säga 150 kronor per år även under 2024.

Annons

Annons

Styrelsen under 2023 blir sig i stort sett lik. Ordförande Maria Landin och sekreterare Helene Skoglund valdes om på två år vardera och föreningens kassör Christina Knutsson har ett år kvar på sin post. De ordinarie ledamöterna Sandra Wictorin och Nanne Brödjegård har ytterligare ett kvar på sina poster och sitter alltså kvar i styrelsen även under 2023. Dessutom omvaldes Christer Åhs och Per-Olov Nilsson och till ersättare (på ett år).

Slutligen valdes Stefan Berg till ersättare på ett år, genom nyval. Välkommen till styrelsen Stefan!

Revisor Lars Hagelin har ett år kvar på sitt uppdrag och sitter kvar. Nytillskottet bland revisorerna blev Ann Andersson, som valdes genom nyval. May Callin omvaldes som revisorssuppleant.

Whille Karlsson tackade medlemmarna för visat intresse och överlämnade klubban till ordförande Maria Landin som i sin tur tackade Whille med en blomma. Tack alla medlemmar som kom!

Helene Skoglund, sekreterare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan