Annons

Annons

Annons

Insändare
Därför har vi upphandlat äldreomsorg av Vardaga

Socialnämndens ordförande Christina Sönnergren (M) skriver i en insändare om upphandlingen av 50 nya äldreboendeplatser i Nynäshamn.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Christina Sönnergren är ordförande för socialnämnden i Nynäshamn.

Bild: Linn Anglerfjord

Annons

Svar på insändare om Vardaga.

Med anledning av er oro för kvaliteten på det upphandlade företaget Vardaga, vill vi ge en tydlig bild av hur en upphandling går till. Vi på kommunen, liksom ni, är måna om hög kvalitet och en leverans av ett omsorgsboende som håller måttet.

En upphandling är en noggrann process och strikt reglerad utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU). I första skedet tas ett upphandlingsunderlag fram där en tydlig kravställning framgår. Upphandlingen av särskilt boende (SÄBO) är baserad på kvalitetskrav, inte på priset.  Priset är satt i förväg och därmed en given förutsättning.

Nynäshamns kommun har tillsammans med Upphandling Södertörn ställt omfattande krav för hur verksamheten på det särskilda boendet ska bedrivas. Upphandlingen har utvärderats baserat på hur anbudsgivaren beskrivit hur de uppfyller de krav som Nynäshamns kommun ställt, bland annat på hur leverantören arbetar med riskanalys, egenkontroll, utredning av klagomål och synpunkter, avvikelsehantering med mera.

Annons

Annons

De anbud som uppfyller samtliga krav går vidare och utvärderas. De områden som utvärderats är: kompetens, aktivering av brukare/verksamhetsinnehåll, plan för välfärdsteknik, hållbarhet, hyressättning och utomhusmiljö. Inom respektive område görs en bedömning av hur väl leverantören uppfyller området. Varje område betygssätts med poäng. Den leverantör som erhåller flest poäng sammantaget för alla områden tilldelas kontraktet.

Kontraktet som tecknats mellan leverantören och Nynäshamns kommun innehåller en tydlig rutin vid brister/uppsägning som reglerar möjligheter för kommunen att säga upp avtalet vid allvarliga brister. Leverantören, i detta fall Vardaga, ska medverka i uppföljningar av verksamheten och ge företrädare för kommunen tillträde till verksamheten och den dokumentation samt de underlag som kommunen begär. Kommunen får också på eget initiativ begära in dokument eller göra stickprovskontroller.

Kommunen kommer under hela avtalsperioden att löpande kontrollera att leverantören och underleverantörer uppfyller sina skatte- och avgiftsplikter. Kommunen kommer även utföra verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning samt individuppföljningar och följa upp leverantörens verksamhet genom besök och intervjuer. Dessa rutiner gäller oavsett vilken leverantör som vunnit en upphandling.

Med detta hoppas jag att jag har kunnat bringa klarhet i hur noggrant en upphandling går till för att säkra upp förväntad kvalitet – allt i syfte för våra äldres välbefinnande och omsorg.

Vi ser fram emot att efter den här upphandlingen kunna erbjuda 50 SÄBO-platser redan 2025.

Christina Sönnergren (M), ordförande i socialnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan