Annons

Annons

Annons

Insändare
Vindkraftsparken riskerar negativ påverkan för miljön och djurarter

Tommy Bagge riktar i en insändare kritik mot den planerade vindkraftparken Långgrund.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svea Vins planerade vindkraftpark utanför Oxelösund kommer att vara skadlig för miljön, anser insändarskribenten. ILL: Svea vind offshore

Annons

Replik på Per Edströms och Sea Vind Offshores svar på min tidigare insändare.

Vindkraftparken Långgrund må ligga dryga 2 mil från såväl Trosa som Nyköping, men i skärgården utanför den sörmländska kusten kommer parken att ligga 2,5 kilometer från Hartsö-Enskär med fågelskydd och tillträdesförbud 1/2–15/8.

I Natura 2000-området Häringe-Källskären kommer den att ligga 1,5 kilometer från sälskyddsområdet mellan fyrarna Gustaf Dalén och Norra Kräkan, 3 kilometer från sälskyddsområdet Sörbrott och 500 meter från sälskyddsområdet Sörbobrotten, alla med tillträdesförbud året om. I området Hävringe-Källskären ligger 17 öar med fågelskydd och tillträdesförbud 1/4–31/7, bara 3–4 kilometer från parken. Allt är mycket närmare än de 25 kilometer Sea Vind Offshore anger.

Annons

I bevarandeplanen för området skriver Länsstyrelsen i Södermanland:

Annons

”Syftet med Häringe–Källskärens Natura 2000-område är att bevara en utpräglad och en av exploatering opåverkad ytterskärgård med rika förekomster av häckande och rastande fåglar, samt att även fortsättningsvis vara en av Östersjöns starkaste tillhåll för säl. Området utgör ur ornitologisk synpunkt ett av de viktigaste reproduktionsområdena i regionen.

Området är även betydelsefullt som rast- och ruggningsplats för sjöfågel. Ejderhannar samlas i flockar om tusentals under försommaren i grundområdena söder om ökedjan. Området runt Hävringe betecknas som ett av de viktigaste tillhållen för gråsäl i egentliga Östersjön. Under pälsbytarperioden i slutet av maj och början av juni räknas mer än 2 500 djur i Södermanlands län, varav merparten inom Natura 2000-området.”

Rakt igenom detta Natura 2000-område planerar Sea Vind Offshore att gräva ner ett flertal kablar från vindkraftparken in till Oxelösund. Vid anläggningen under två års tid kommer arbetsfartyg borra, gräva och påla och uppföra 182 vindkraftverk med 335 meters höjd som förses med vitt högintensivt blinkande ljus i parkens yttre delar, medan alla inre markeras med medelintensivt fast rött ljus. Parken blir den hittills största i Östersjön. Tätt placerad in på kusten.

I en artikel i Södermanlands Nyheter 2022-06-21 framgår genom Maria Brolin, en av ägarna till Sea Vind Offshore, att ett starkt avgörande skäl till parkens placering är närheten till Oxelösund och SSAB:s planerade produktion av ”green steel”, vilket kräver stora mängder fossilfri el. Men det ligger något djupt ologiskt i att ”räddningen för klimat och miljö” skulle vara stora industriliknande anläggningar i känsliga kustområden.

Annons

Enligt 7 kap 28 § i Miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljö och störa utpekade arter. Jag anser att såväl verksamheten som de åtgärder som krävs för etablering av vindkraftparken Långgrund på ett betydande sätt kommer att på påverka miljön och störa utpekade arter som finns i dess direkta närhet och hoppas att miljödomstolen avslår Sea Vind Offshores ansökan.

Tommy Bagge

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan