Annons

Annons

Annons

Nynäshamn

Efter kritiken: ”Inget självändamål med långa möten”

Att de politiska dagordningarna är allt kortare, är inget som kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud (M) håller med om. Det är väldigt mycket som pågår i kommunen, och hur många ärenden som kommer upp i fullmäktige varierar över tid, säger han.

Text

Marcus Svinhufvud (M), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn. Foto: Pressbild

Bild: Carina Albin

Annons

Oppositionspolitikerna Patrik Isestad (S) och Emma Solander (MP) har reagerat på att de politiska dagordningarna blir allt kortare. Det skrev NP nyligen. Som exempel var det senaste fullmäktigemötet över på cirka 30 minuter.

Annons

Isestad och Solander menar att allt mer läggs på delegation, att tjänstepersoner själva fattar beslut.

Annons

– På sikt är det ett problem för demokratin när politikerna skjuter över ansvaret på förvaltningen, sade Patrik Isestad.

Kommunstyrelsens ordförande Marcus Svinhufvud (M) håller inte alls med. Han säger att kommunfullmäktige fyller en viktig funktion.

– Men det gör nämnder, förvaltningar och styrelser också. Det finns inget självändamål i att ha längre möten än nödvändigt. Hur långt ett möte är beror på mängden ärenden, debattviljan och hur väl förberedda frågorna är. Det är många frågor där vi har haft bra diskussioner innan som gör att det inte behöver bli så långa debatter.

Att det skulle vara färre ärenden håller han inte heller med om. I början av året hade man en kortare ärendelista, det stämmer, säger han. Men ärendemängden varierar över året.

– Vi har massor av viktiga frågor som kommer upp nu som rör hamnen, centrumutvecklingen, budgeten och olika detaljplaner, och de tas upp i den takt ärendena kommer fram.

– Vi har till exempel ett 90-tal olika samhällsbyggnadsprojekt som vi behöver göra en ny prioritetsordning för.

Svinhufvud utesluter inte att man kan ställa in ett fullmäktige om det är få beslutspunkter som inte är brådskande.

– Det har vi också gjort, säger han.

Att fler ärenden skulle läggas på delegation och inte tas upp i kommunstyrelsen eller på fullmäktige är han inte heller överens med oppositionen om. Exemplet Vardaga, som Patrik Isestad hänvisar till, är ett ärende som har pågått i flera år.

Annons

Annons

– Vi har ett stort behov av platser på särskilt boende för äldre. Och behovet kommer inte bli mindre. Nu har vi upphandlat det. Upphandlingen har följt alla regler. Det är ett långt avtal som är fördelat på många år. Det är lite konstigt att kritisera det nu när det är genomfört och tilldelningen är skedd.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan