Annons

Annons

Annons

Nynäshamn

Fullmäktige klart på 31 minuter: ”Få ärenden ett demokratiproblem”

På 30 minuter var det senaste kommunfullmäktigemötet i Nynäshamn avklarat. Oppositionspolitikerna Patrik Isestad (S) och Emma Solander (MP) har reagerat på att de politiska dagordningarna blir allt kortare, vilket på sikt är ett demokratiproblem, säger de.

Text

Dagordningar med få beslutspunkter är ett bekymmer på sikt, säger Emma Solander (MP) och Patrik Isestad (S).

Bild: Helene Skoglund

Annons

Patrik Isestad och Emma Solander har reagerat på att beslutspunkterna blir allt färre i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

– Det senaste kommunfullmäktigemötet tog 31 minuter. Och då tog en genomgång av revisorerna halva tiden. Det här är inte bra. Att det är färre ärenden innebär en slags avlövning av de politiska besluten. I stället läggs allt mer på delegation, det vill säga att tjänstepersoner själva fattar beslut. På sikt är det ett problem för demokratin när politikerna skjuter över ansvaret på förvaltningen, säger Patrik Isestad.

Att det inte kommer några nya ärenden på dagordningen hämmar också tillväxten i kommunen, fortsätter han.

– Det kommer inga nya detaljplaner, inte heller några beslut om att bygga kommunen stark för att klara framtidens utmaningar. Det byggs en del på olika håll i kommunen, men i övrigt är det stiltje.

Annons

Annons

Patrik Isestad (S), oppositionsråd i Nynäshamn.

Bild: Kristina Laitinen

Isestad menar att orsaken är bristfällig planering, ledning och fördelning av arbetet, det som är själva grundbulten i det politiska arbetet.

– Jag tror att allianspartierna tycker att det är enklare sitta i en politisk ledningsgrupp och föra en dialog med tjänstemännen. Men när viktiga politiska frågor avhandlas i slutna rum så finns det inga protokoll. Det är en farlig utveckling. Det är också en ansvarsfråga. Politiker kan man välja vart fjärde år, det kan man inte med tjänstemän.

Upphandlingen av Vardaga är ett exempel på ärende som borde ha behandlats politiskt, säger Patrik Isestad.

Bild: Pressfoto

Ett exempel som Isestad tar upp är upphandlingen av Vardaga, som ska driva ett nytt äldreboende i Nynäshamn. Han menar att politikerna borde ha fattat ett övergripande beslut om hur kommunen ska lösa bristen på äldreboendeplatser och även övervägt alternativ till att göra en upphandling med en extern aktör.

– Det är en affär på närmare en miljard kronor på 17 år som hyresavtalet gäller och som kommer att belasta medborgarna. Det ärendet har lagts på delegation och fattats helt utan politiska beslut. På det sättet kommer kommunen kunna göra upphandlingar för miljarder kronor utan politisk insyn eller beslut.

Annons

Miljöpartiets gruppledare Emma Solander håller med Patrik Isestad om att ärenden som borde komma upp i nämnderna inte gör det.

– Jag har aldrig varit med om att det är så korta möten. Vi som är folkvalda har till uppgift att vara med fatta beslut om vad som är bäst för kommunen. När ärenden inte kommer upp på dagordningen, vilka är det då som styr?

Annons

Samtidigt som besluten blir färre ökar kostnaderna för den politiska förvaltningen, säger Patrik Isestad. 2017 låg kostnaden på 12 miljoner kronor, nu ligger den på ungefär 19 miljoner.

Emma Solander, Miljöpartiet Nynäshamn. Foto: Pressbild

Nynäshamn har åtta kommunalråd, varav två i opposition, som är fast arvoderade.

– Och då är vi 30 000 invånare i Nynäshamn, säger Emma Solander.

Grundarvodet per möte för ledamöter och ersättare i fullmäktige och nämnder ligger på 900 kronor. Från och med tredje timmen utgår ett timarvode på 226 kronor. Årsarvoderade kommunalråd har ingen ersättning för möten i sina nämnder, men man har rätt till ersättning för kommunfullmäktigesammanträden. I nämnderna har förste och andre vice ordförande dubbelt arvode.

– Ett fullmäktigemöte kostar omkring 100 000 kronor, med ledamöter, ersättare och lokalhyra. Och så finns det knappt någonting att besluta om. Senast var det ett medborgarförslag om fyrverkerier som togs upp. Det är en oroväckande utveckling, säger Patrik Isestad.

Annons

– Om allt mer är delegerat och dagordningarna är så torftiga att det knappt är värt att kalla till nämnd, torde man kunna ifrågasätta engagemanget för kommunalråden och dess arvoderingar som utgår från en riksdagsmannalön, fortsätter Emma Solander.

Både Solander och Isestad vill nu att delegationsordningen i de olika nämnderna ses över.

– Man behöver återbörda de politiska besluten till den politiska församlingen. Till syvende och sist är det kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig, säger Isestad.

Fakta

Kommunalråd i Nynäshamns kommun 2022-2026

Marcus Svinhufvud (M), ordförande i kommunstyrelsen – tjänstgör på 100 procent
Mikael Persson (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden – 80 procent
Christina Sönnergren (M), ordförande i socialnämnden – 80 procent
Antonella Pirrone (KD), ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden – 80 procent
Maria Gard Günster (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden – 80 procent
Jimmy Norell (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden – 40 procent

Kommunalråd i opposition

Patrik Isestad (S) – 90 procent
Johann Wolf (SD) – 75 procent

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan