Annons

Annons

Annons

Insändare
Äldreomsorgens personal gör ett viktigt och bra arbete

Socialnämndens ordförande Christina Sönnergren (M) skriver i ett insändarsvar om förutsättningarna för personalen i äldreomsorgen.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Christina Sönnergren (M) är ordförande för socialnämnden.

Bild: Carina Albin

Annons

Svar på fackförbundet Kommunals insändare.

Vi är helt överens om att det är meningsfullt och viktigt att arbeta inom äldreomsorgen. Vi känner stor respekt och tillit till vår personal. Vi anser att det görs ett bra arbete inom våra verksamheter och att det är viktigt att förutsättningarna för det är goda.

Vi lämnar bakom oss en pandemi som på fler sätt har utsatt verksamheterna för en ordentlig prövning. Det har medfört att förutsättningarna inte har varit lika goda som innan. Det har krävts mycket av både medarbetare och chefer som har gjort fantastiska insatser.

Annons

Annons

Avseende bemanning har det inte alltid varit lätt att hålla bemanningsnivån eller kunna göra den förstärkning som har behövts. Mycket arbete har lagts ned på detta och då med hjälp av vår bemanningsservice. Det är viktigt att säga att någon nedskärning inom äldreomsorgen inte har gjorts.

När någon är sjuk sätts en vikarie in. Ibland kan det dock vara svårt att finna en ersättare redan samma dag om en sjukanmälan kommer tätt inpå att passet ska starta. Ibland är tillgången på vikarier låg på grund av att det i perioder går mycket influensor.

Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för omvårdnaden och det vilar i sin tur på ansvarig chef. Om en medarbetare inte hinner med sina arbetsuppgifter eller om det är något annat som inte är bra, ska denne alltid vända sig till sin chef för att påtala detta. Avvikelser ska skrivas när något avvikande från det normala har skett. Äldreomsorgen har också upprättade och inarbetade rutiner om vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid eventuellt personalbortfall.

Det finns ingen tydlig reglering om hur nattbemanningen ska se ut, utan det bedöms utifrån olika faktorer. Det kan se olika ut beroende på hur boendet är utformat samt om det är en demensavdelning.

Christina Sönnergren (M), ordförande i socialnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan