Annons

Annons

Annons

Insändare
Sverigehuset kan möjliggöra en ny egnahemsrörelse

Johann Wolf (SD) skriver i en insändare om behovet av nationella reformer för att möjliggöra bygge av fler småhus.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Johann Wolf är oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Nynäshamn.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

I det ekonomiskt pressade läget där boende- och byggkostnader är höga och där bostadsbyggandet minskar trots stora bostadsbehov behövs effektiva lösningar. Detta för att underlätta byggande och för att långsiktigt möjliggöra en hållbar bostadsmarknad. Efterfrågan på att bo i villa är mycket stor. Men det finns allt för få hus, då det under många år byggts för lite villor. Att det byggs förhållandevis få villor har flera anledningar, det är för dyrt att bygga, det saknas mark att bygga på och byggprocesserna är både långa och omständliga.

Rödgröna partier fortsätter att förespråka en ensidig hyresrättspolitik och propagerar för investeringsstödet. Alla upplåtelseformer behövs, även hyresrätter. Men snedfördelningen måste balanseras.

Annons

Tre av fyra svenskar vill hellre bo i eget hus än i lägenhet. Trots detta har antalet bygglov för småhus minskat. De senaste tio åren har andelen villor i den totala bostadsproduktionen minskat från drygt 40 till 20 procent.

Annons

Handläggningstiderna för bygglovsärenden är långa och ökar samt kostnaderna för byggärenden är höga i många kommuner. Det försvårar och fördyrar att kunna skaffa hus och är kostsamt för kommunerna i deras egna processer.

Ett undantag är vår kommun, Nynäshamn som ökar från 36 till 72 i måttet Nöjd Kund Index (NKI). Så nöjda är byggaktörer som varit verksamma i Nynäshamns kommun under de två senaste åren, vilket förstås är oerhört glädjande! Enligt Boverkets rapportering för 2022 utifrån den årliga bostadsmarknadsenkäten är bostadsbristen hög. Så många som 204 av Sveriges 290 kommuner rapporterade för 2022 att de hade underskott på bostäder. Nio av tio personer bor i en bostadsbristkommun.

Vi vill se småhusreformer från regeringen. Vi vill se införande av Sverigehuset, en nationellt typgodkänd småhusmodell i traditionell byggnadsstil som är bygglovsbefriad. En sådan modell skulle förenkla byggandet, få ner priset och korta handläggningstiderna i kommunerna betydligt.

Dessutom vill vi se reformering av skyddade områden såsom strandskyddet för att kunna bygga i hela landet, och att förmånliga former för bolån och bosparande tas fram för förstagångsköpare av bostad. Sverigehuset skulle möjliggöra en ny egnahemsrörelse.

Det är också viktigt att kommunerna underlättar för villor, såsom att prioritera småhus i planeringen, effektivisera arbetet med plan- och byggprocesserna och minska handläggningstider och avgifter. I Nynäshamn har betyget ökat kraftigt för service från kommunens handläggare, där genomsnittsbetyget hamnar på 8 av 10. Detta kan jämföras med 5.4 av 10 vid föregående mätning, mycket positivt för oss förstås.

Hänsyn måste tas till människors vilja till egenägt, trivsamt och tryggt boende. Det vill vi möjliggöra genom att gynna byggandet och möjligheterna till eget hus.

Johann Wolf (SD), gruppledare, SD Nynäshamn

Mikael Eskilandersson (SD), vice ordförande i civilutskottet

Fredrik Lindahl (SD), riksdagsledamot och ordförande SD Stockholms län

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan