Annons

Annons

Annons

Insändare
Musikintresserade kan bli svikna av kommunen

Christer Dahl (S) riktar i en insändare kritik mot den borgerliga alliansen.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vissa lokala band använder Musikhuset på Konsul Johnsons väg i Nynäshamn, som Nynäshamns kommun hyr in sig i.

Bild: Anders Wiklund/TT

Annons

Tänker Alliansen svika kommunens unga musikintresserade? Ja, det är en fråga man med fullt fog kan ställa sig efter de senaste turerna kring verksamheten vid det så kallade ”Musikverket”.

Allt sedan början av 2000-talet förfogar Nynäshamns kommun nämligen via ett hyresavtal över en specialbyggd musiklokal. En fastighet bestående av bland annat 10 olika replokaler, en fullt utrustad inspelningsstudio, en scen samt en mindre kafeteria och wc -utrymmen.

Lokaler som i allt väsentligt i första hand trakteras av de två studieförbunden ABF och Vuxenskolan och dess olika studiecirklar, där lokalkostnaderna delas mellan kommunen och de två studieförbunden. Kommunen står för cirka tre fjärdedelar av hyran (665 tkr/år) medan de två studieförbunden tillsammans står för den sista fjärdedelen (cirka 300 tkr/år)

Annons

Annons

För några år sedan såldes fastigheten till en ny privat ägare som relativt snart signalerade, att man avsåg att fram över höja hyrorna. Här vid såg sig ABF tämligen omgående tvungna, att säga upp sin del av hyresavtalet. Ett avtal som för ABF:s del om inget annat händer kommer att löpa ut 2023-07-31.

De annonserade hyresökningarna har inneburit, att relativt många av ABF:s olika musikgrupper sett sig föranledda, att leta upp andra lokaler att hyra, alternativt avsluta sin musikaliska verksamhet. Det samma har i viss mån även drabbat Vuxenskolans verksamhet.

Från att under många år ha härbärgerat så många som cirka 20-talet olika musikgrupper finns därför i dagsläget endast 5-6 grupper kvar samt därtill några enstaka individuella musikutövare.

Dagens fastighetsägare SM Gym & Fastigheter har samtidigt lagt ut hela fastigheten till försäljning, något som omgående ger kommunen möjligheter, att rädda den unika byggnaden åt kommunens musikutövare för lång tid framåt. Detta genom, att helt enkelt försöka köpa hela fastigheten.

Det är Socialdemokraternas absoluta uppfattning, att ett sådant köp på ett mycket positivt sätt skulle bidra till hela kommunens kulturella status inte minst ur kommunens olika musikutövares synvinkel. Därtill skulle givetvis möjligheten, att på nytt fylla huset med musikaliskt intresserade öka markant!

Annons

Socialdemokraterna har därför föreslagit den borgerliga alliansen och SD, att snarast ta initiativ till att lägga ett bud på fastigheten. Reaktionerna från de borgerliga med Moderaterna i spetsen upplevs dock som relativt ljumma där den moderata ordföranden i kultur- och fritidsnämnden återkommande svarar mycket undvikande på Socialdemokraternas klart uttalade vilja, att även fram över säkra fastigheten för fortsatt lokalt musikövande.

Därför ställer vi socialdemokrater oss givetvis frågan, tänker Alliansen verkligen svika kommunens unga musikutövare? Alliansen är både oss och alla musikintresserade Nynäshamnare svaret skyldig!

Christer Dahl, för den socialdemokratiska gruppen i kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan