Annons

Annons

Annons

Insändare
Därför får Nynäshamnsbostäder ett uppdaterat uppdrag

Kommunalrådet Marcus Svinhufvud (M) skriver i en insändare om att ägardirektiven för Nynäshamnsbostäder ska ändras.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Marcus Svinhufvud (M) är ordförande för kommunstyrelsen i Nynäshamn.

Bild: Helene Skoglund

Annons

Nynäshamnsbostäder är ett av kommunen helägt bolag. Det betyder att det ägs av alla invånare i kommunen och finns till för hela kommunens nytta. Bolaget har flera viktiga roller att spela. Både i att tillhandahålla lägenheter, men även att bidra på olika sätt för att skapa nytta i samhället.

Ny mandatperiod betyder att ägardirektiven – ägarens instruktioner till bolaget – förnyas. Syftet med bolaget beskrivs tydligt: ”Nynäshamns kommuns avsikt är att långsiktigt vara företrädd på kommunens bostadsmarknad genom ett allmännyttigt bostadsföretag.”

Vad är då viktigast, hyres- eller bostadsrätter? För oss moderater är svaret enkelt: båda alternativen behövs för en trygg kommun och en fungerande bostadsmarknad. Därför ger vi nu i de nya ägardirektiven hyresrättsinnehavare i Nynäshamnsbostäder möjligheten att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter.

Annons

Annons

Inte för att vi inte tror på hyresrätter utan tvärtom för att hyressituationen i kommunen är god. Det finns nära 2 400 hyresrätter i Nynäshamnsbostäder och det handlar inte om att ombilda alla och tvinga hyresgäster att köpa sin lägenhet, utan om att ge möjligheter till de som vill. Det återstår att se hur många som är intresserade av detta och varje ombildning kommer oavsett att kräva ytterligare godkännande av politiken.

Hyresgästföreningens egen sammanställning över bostadssituationen i Nynäshamn visar att andelen hyresrätter i kommunen ökat kraftigt de senaste åren och ligger högre än medianen i länet. År 2016-2021 byggdes 700 hyresrätter i Nynäshamns kommun och bara knappt 70 bostadsrätter.

Fördelningen hyresrätter/bostadsrätter är totalt 63/37 procent. I riket är fördelningen 58/42 procent. I Stockholms stad är fördelningen 44/56 procent.

Våra medianhyror per kvadratmeter var samtidigt länets näst lägsta. Det finns alltså goda förutsättningar för att öka blandningen i lägenhetsutbudet, något som kan öka tryggheten och sammanhållningen i samhället. När det byggs mycket nytt – som det gjort de senaste åren – så finns också möjlighet att sälja en del äldre lägenheter och använda intäkterna till andra viktiga investeringar – till exempel renoveringar eller annan samhällsnytta. Något som kan öka kvalitet och trivsel för hyresgästerna, men som även kommer hela befolkningen till gagn.

Annons

För att till fullo använda bolaget för samhällets bästa har vi samtidigt vidgat Nynäshamnsbostäders uppdrag. I de nya ägardirektiven ingår ett tydligt uppdrag att bistå kommunen med lägenheter för LSS- och äldrebostäder. Det finns även behov av korttidsplatser inom kommunen. Nynäshamn ska vara ett naturligt hem oavsett var i livet du befinner dig eller vad du behöver hjälp med. Många gånger så tvingas vi i dagsläget hyra sådana lokaler – till enorma kostnader och dessutom långt ifrån anhöriga till de boende. Här kan både kvaliteten höjas och kommunens ekonomi stärkas.

Hyresgästföreningen, och vänsterpartierna behöver alltså inte vara oroliga, med oss moderater är hyresrättsbeståndet i goda händer. Vi är dock väldigt tydliga med att vi vill se en blandning av upplåtelseformer och det är viktigt att det finns både hyresrätter och bostadsrätter. Det skapar ännu fler valmöjligheter och frihet för våra kommuninvånare.

Marcus Svinhufvud (M), kommunstyrelsens ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan