Annons

Annons

Annons

Insändare
MP vill se fler hyresrätter för fler generationer

Miljöpartiet riktar i en insändare kritik mot hur ägardirektiven för Nynäshamnsbostäder är på väg att ändras.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Miljöpartiet anser att kommunen ska fortsätta att vara en av de viktigaste aktörerna på hyresmarknaden i Nynäshamn."

Bild: Carina Albin

Annons

Vi motsätter oss ombildningar och utförsäljningar och vill om något se prioriteringar som ökar byggandet av hyresrätter.

Majoriteten i kommunstyrelsen i Nynäshamn (M, SD, L, KD och C) har beslutat att ändra ägardirektivet till det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder (Nybo), så att de kan sälja av fastigheter och/eller lägenheter till bostadsrätter. Övriga partier röstade mot.

Sådana försäljningar har tidigare skett i andra kommuner och även i Nynäshamn. Försäljningarna motiveras ofta dels av att man vill få in fler bostadsrätter i områden som domineras av hyresrätter, dels att man vill få loss kapital för att bolaget ska bygga nya hyresrätter på lämpliga platser i kommunen. Men i det här fallet finns inte något krav på Nybo att använda pengarna till att bygga nytt. Det kravet har tagits bort.

Annons

Annons

Kommunalt kapital ska realiseras, utan krav på hur skattebetalarnas pengar ska användas. Det finns inte heller någon begränsning i ägardirektivet av hur många lägenheter som kommunen kan tillåta att man säljer ut och inte heller någon anvisning hur försäljningarna ska spridas inom lägenhetsbeståndet, för att uppnå en förbättring för medborgarna.

Miljöpartiet anser att detta är dålig styrning och dåligt ansvarstagande; Det framgår inte vad majoriteten i kommunstyrelsen vill med ändringen. Det får man gissa.

Ett bostadsbolag ska förvalta sina fastigheter så att deras värde bevaras och helst ökar. Medel för underhåll, renovering och modernisering måste avsättas kontinuerligt från den avkastning fastigheterna ger. Gärna fonderas. Det händer att privata och även kommunala fastighetsägare avsätter för lite till underhåll och därför med tiden blir tvungna att sälja av för att ha råd med det underhåll som inte kan anstå. Det är inte hållbart på sikt.

Det finns också fall där helägda kommunala bolag av styrande politiker används som en inkomstkälla i den kommunala driftbudgeten, så kallade koncernbidrag. Inte heller det är hållbart, eftersom utrymmet för kommunal nyproduktion då krymper. Det innebär att kapital som tidigare investerats i allmännyttig verksamhet går till att reglera ett underskott i driftsbudgeten. Kortsiktig politik och inte moraliskt försvarbart.

Annons

Miljöpartiet anser att det ibland kan finnas goda skäl att omvandla hyresrätter för att åstadkomma mer blandade upplåtelseformer inom stadsdelarna. I stadsdelar med stor dominans av hyresrätter kan det behövas fler bostadsrätter och i orter och stadsdelar med dominans av egna hem och bostadsrätter behöver man bygga hyresrätter för att få en god blandning. Men det ska i så fall ske på ett planerat och medvetet sätt.

Annons

Ägaren, kommunen har ett stort ansvar för att ungdomar, äldre, arbetssökande och personer som jobbar under kortare tid i Nynäshamn kan hitta eller bo kvar i en bostad med lämplig upplåtelseform. Därför måste man begränsa och sprida omvandlingen, ange syftet och koppla den till nyproduktion.

Miljöpartiet anser att kommunen ska fortsätta att vara en av de viktigaste aktörerna på hyresmarknaden i Nynäshamn, och kravet att pengarna från en försäljning av hyresrätter investeras i nybyggnation av hyresrätter återinförs i ägardirektivet för Nybo.

Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan