Annons

Annons

Annons

Insändare
Pedagogiska omsorgen får vara kvar – men ekonomiska utmaningar

Mikael Persson (L) skriver i ett insändarsvar om den pedagogiska omsorgen i Stora Vika.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Den pedagogiska omsorgen i Stora Vika blir kvar.

Bild: Mimmi Thurgren

Annons

Svar till Lena Dafgård (SN).

Den pedagogiska omsorgen i Stora Vika, som i dagsläget omfattar tre pedagoger och 13 barn, kommer att finnas kvar i nuvarande form. Det fanns ett förslag om att avveckla denna verksamhet, men det saknade politiskt stöd och det kommer därför inte att genomföras.

Barn- och utbildningsnämnden har en budget på 627 miljoner kronor för 2023. Vi måste använda varenda krona på klokast möjliga sätt så att den bidrar till mer kunskap och trygghet. Våra tjänstemän har därför ett stående uppdrag att hela tiden titta på hur vi kan höja kvaliteten och sänka kostnader.

Det är utifrån det uppdraget som förvaltning lade fram förslaget om att avveckla den pedagogiska omsorgen och i stället erbjuda barnen plats i Vika förskola, som i dagsläget bara används till hälften.

Annons

När jag märkte att det här förslaget väckte många frågor så bedömde jag att vi behövde skjuta på beslutet för att vi skulle utveckla beslutsunderlaget och hålla ett extra informationspass för nämnden samt att förvaltningen och jag skulle hinna ha ett dialogmöte med berörda föräldrar.

Annons

Efter dialogmötet började förvaltningen jobba fram ett justerat förslag där den pedagogiska omsorgen – i stället för att avvecklas – omvandlas till en egen avdelning i Vika förskola, där både pedagog- och barngrupp bibehålls.

När jag blev klar över att inte heller detta alternativ skulle kunna få politiskt stöd så såg jag ingen anledning att jobba vidare med något av alternativen. Den pedagogiska omsorgen får med andra ord vara kvar i nuvarande form.

Problemet med detta är att Vika förskola fortfarande inte utnyttjas på ett bra sätt. Barngruppen är för liten för att täcka fasta kostnader, vilket gör att 2 miljoner kronor per år rinner bort utan att komma några barn till del i form av stärkt undervisning. För att lösa det får vi nu titta på andra alternativ. Om Lena Dafgård och andra har något förslag så är jag idel öra.

Jag har nämligen höga tankar om din erfarenhet och klokhet, Lena, och jag tycker att vi har en god dialog normalt sett. När det gäller ditt förslag om att den pedagogiska omsorgen ska presentera sig för nämnden så har det tyvärr blivit oklarheter och det är jag ledsen för.

Inför ett beslut så är det viktigt att ha ett bra beslutsunderlag. Grunden är ett bra skriftligt underlag, men detta kan också kompletteras på olika sätt. Jag tycker dock inte att det är särskilt lämpligt att bjuda in företrädare för en verksamhet som föreslås avvecklas för att ”tala för sin sak”. Att skapa en sådan ”audition-situation” är möjligen rationellt för att kunna ta beslut, men inte lämpligt om vi tar vårt arbetsgivaransvar på allvar.

Annons

Annons

Många kan säkert relatera till att ett årligt lönesamtal med närmaste chefen kan kännas stressande. Även om vi politiker inte är farliga så vet jag att en del erfarna tjänstemän tycker att det är ganska nervöst att presentera ett ganska okontroversiella ärende för nämnden. Att då kalla in företrädare för en verksamhet som föreslås avvecklas för att ”försvara sig” tycker jag inte är rimligt.

Jag tror dessutom att det bästa sättet att få en bild av hur olika utbildningsverksamheter fungerar är att göra besök ute i verkligheten. Förtroendevalda är alltid välkomna att kontakta ansvarig rektor för att titta på möjligheterna för detta.

Mikael Persson (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan