Annons

Annons

Annons

Insändare
Stoppa ombildningen av våra kommunala hyresrätter

Vänsterpartiet riktar i en insändare kritik mot planerna på att förändra ägardirektiven för Nynäshamnsbostäder.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nynäshamsbostäder bör inte sälja ut delar av sitt bestånd, anser Vänsterpartiet.

Bild: Carina Albin

Annons

Mitt i en lågkonjunktur, som mycket väl kan bli värre, när levnadskostnaderna stiger och räntorna likaså, blir ett drägligt liv och en trygg tillvaro allt svårare att bekosta. Trots detta planerar den styrande alliansen i Nynäshamn att redan under nästa Kommunfullmäktige, den 11 maj, klubba igenom ett nytt ägardirektiv för Nynäshamnsbostäder (NYBO), som kan innebära att en stor del av våra hyresrätter säljs ut. Utöver det vill man även ta bort måldirektivet som säger att NYBO ska bygga ett visst antal nya hyresrätter per år i kommunen.

Offentliga hyresrätter är en ovärderlig allmännytta. De är garantin för att få leva ett värdigt och tryggt liv, oavsett förutsättningar. Dit den som varken kan eller vill belåna sig för att få tak över huvudet, kan vända sig för att få ett hem för en rimlig hyra. Kön till en hyresrätt i Nynäshamn är redan över 4 år, nästan ett halvt decennium, och denna tid kommer att öka. Tid som den ensamstående föräldern, studenten, den arbetslösa eller vem som än vill leva ett flexibelt och tryggt liv till en rimlig kostnad, inte har till att sätta sitt liv på paus.

Annons

Annons

Det mest absurda i förslaget om att öppna upp för att stora delar av vårt hyresrättsbestånd godtyckligt kan omvandlas till bostadsrätter och säljas på marknaden, är att förslaget läggs fram i valfrihetens namn. Det vill säga en ökad valfrihet för den som redan har möjligheten att äga en bostad, utan att det finns någon brist på dessa boendeformer i kommunen, men på bekostnad av valfriheten till ett boende, för alla de som varken vill eller kan köpa sig detsamma.

Ett minskat antal hyresrätter innebär inte enbart en begränsning av människors rättighet till ett hem, utan även en begränsning av frihet att kunna leva flexibelt och flytta dit livet, studierna eller arbetstillfällena tar en. Att bostäder i allt större grad omvandlas till dyra lyxvaror innebär även att allt fler sammanboende och gifta blir helt beroende av sin partner för att kunna ha tak över huvudet. Föräldrar och barn kan därmed tvingas stanna i ett olyckligt eller rent av destruktivt sammanboende trots att de far illa, när kön till lägenhet är lång och ekonomin inte tillåter lån till bostadsrätt.

Ta samtidigt in det faktum att kvinnor generellt tjänar mindre, har mer osäkra arbetsförhållanden och samtidigt förväntas ta hand om hem och barn i större utsträckning än män. Risken är stor att vi går mot ett alltmer ojämlikt och ojämställt samhälle, där ens frihet och möjligheter inte bara är beroende av individuella omständigheter, utan också av kön.

Annons

Vänsterpartiet Nynäshamn ser därför att den enda ekonomiskt och socialt försvarbara bostadspolitiken att föra i dessa tider av ökande ojämlikhet, fattigdom, och en misslyckad bostadsmarknad byggd på belåning och spekulation, är att tvärtom utöka Nynäshamns allmännytta. Vi behöver fler hyresrätter till rimliga hyror och på attraktiva platser runtom i kommunen, och vi behöver säkerställa att allmännyttans värde som en garant för ett värdigt, flexibelt och tryggt liv oavsett omständigheter, bevaras och utvecklas — inte avvecklas.

Tette Merio (V), ordförande för V i Nynäshamn

Ask Fernström (V), politisk sekreterare för V i Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan