Annons

Annons

Annons

Insändare
Inför 24-timmarsgaranti på att få bort klotter även från pendeltåg

Karl Henriksson (KD) skriver i en insändare om vikten av att snabbt ta bort klotter från pendeltåg.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Karl Henriksson (KD). Foto: Pressbild

Annons

Pendeltågsresenärer har samma behov av en trygg och välskött resenärsmiljö som resenärer med tunnelbana, buss eller lokalbana. Att klottersaneringen vid pendeltåg tar längre tid att utföra är inte acceptabelt.

Vi vet att nolltolerans mot klotter har stor effekt, att dra fötterna efter sig när det kommer till klottersanering är inte ett alternativ. Under förra mandatperioden när vi satt i styret gjordes stora framsteg vad gäller klottersanering i kollektivtrafiken. Kostnaderna för klotter och skadegörelse inom SL minskade med över 65 miljoner kronor mellan 2020 och 2021. Ett trendbrott tack vare nolltolerans och ny teknik.

Annons

Annons

Arbetet mot klotter i tunnelbanan ha varit mest framgångsrikt och där har också kostnaden för sanering sjunkit mest. Kanske inte så konstigt givet ambitionsnivån. Klotter ska enligt avtalen med trafikutövarna saneras inom 24 timmar för alla trafikslag utom pendeltåg.

När det kommer till pendeltåg är ambitionsnivå alltså lägre. Här säger avtalen att sanering ska ske inom 48 timmar. Vi kristdemokrater ifrågasätter varför man ska ha en lägre standard på pendeltågen och pendeltågsstationerna och har därför krävt 24-timmarsgräns även här. På senaste trafiknämnden röstade dock vänsterstyret nej till förslaget.

Vi är medvetna om att pendeltågstrafiken skiljer sig från andra trafikslag genom att den går på statens spår, men det är inte ett tillräckligt skäl för en lägre ambitionsnivå för klottersaneringen.

Vi måste åtgärda klotterskador snabbt, inte bara för att upprätthålla en trygg och välskött resenärsmiljö, utan också för att det visa att SL tar resenärernas oro och trygghet på allvar. Vän av ordning, oavsett partitillhörighet, borde kunna skriva under på att höja ambitionen redan idag.

Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden, Region Stockholm

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan