Annons

Annons

Annons

Insändare
SD:s klimatpolitik innehåller stora brister

Lotta Stegmar riktar i en insändare kritik mot Sverigedemokraternas klimatpolitik.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Allt sammantaget gör att jag inte kan tro på SD:s seriösa engagemang i klimat- och miljöfrågor", skriver Lotta Stegmar.

Bild: Vegard Grøtt/TT

Annons

Tack för svar Johann!

Tyvärr tar inte detta bort mina farhågor om att SD med sin politik förhalar ett kraftfullt agerande för att förhindra en katastrof gällande klimat och miljö på jorden. Det är människor och länder med ekonomiska resurser som genom sin konsumtion genererar de största utsläppen som nu hotar vår livsmiljö. Vi i Sverige är definitivt en del av problemet och bör följaktligen ta ett rejält ansvar för att försöka lösa det.

Frågan om energibesparingar och anpassningar av vår livsstil nämns aldrig i SD:s retorik. SD menar att:

Ökad export från svenska företag som enligt SD håller världsklass när det kommer till miljötänk och låg utsläppsnivå i produktionen ska bidra till att minska utsläppen globalt. Är detta krafttag för att förhindra den globala uppvärmningen? Vilka exportvaror av "mat, varor och tjänster" skulle ge denna stora klimatvinst? Dessutom satsar nu andra länder på energiomställning och förändring i produktionssätt.

Annons

Annons

Kärnkraften är central och det som SD helt fokuserar på. Som du vet Johann är det bråttom med åtgärder för att rädda klimat och miljö. Våra kärnkraftverk har 50 år på nacken och ägarna ser själva ingen framtid i dessa. Att bygga nya tar tid och kostar stora pengar. Avfallsfrågan är fortfarande inte tillfredsställande löst, trots att forskare ägnat sig åt frågan under minst ett halvt sekel. Kommer då byggandet av SMR-reaktorer att snabbt lösa energitillgången? Tveksamt eftersom tekniken ännu är relativt oprövad. Och problemet med farligt bränsle och giftigt radioaktivt avfall kvarstår.

Värna det kommunala vetot vid etablering av vindkraft är också SD-politik. Detta motverkar en snabb energiomställning. När det gäller kärnkraft tror SD obetingat på teknikens utveckling, men tydligen inte då det gäller att uppnå stabilitet med hjälp av lagringsteknik och alternativa lösningar till energiproduktion. Vindkraftverk kan plockas ner, inget giftigt avfall att hantera i tusentals år. Ny forskning kan också komma att öka tillgången till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi .

Vidare till ditt påstående Johann, att IPCC:s rapport 2021 "dementerar de tidigare katastrofbetonande förutsägelserna". Ditt uttalande ser jag som ytterligare ett led i SD:s försök att förringa hotet mot klimatet och härigenom skaffa sig röster på att ta bort åtgärder för klimat och miljö som skulle påverka ekonomi och livssituation för presumtiva väljare. Jag hittar ingenting i texten  som styrker ditt yttrande.

Annons

Annons

Varför nämner du inte istället IPCC:s färskaste rapport från i år 2023? Kanske för att denna på nytt fastställer växthusgasernas avgörande påverkan på klimatet och att det är bråttom med kraftfulla åtgärder! Senaste tidens upprop och samstämmiga varningar från forskare om situationens allvar tycks också gå dig helt förbi.

Allt sammantaget gör att jag inte kan tro på SD:s seriösa engagemang i klimat- och miljöfrågor. Jag får en känsla av att frågan används populistiskt för att öka SD:s väljarbas.

Lotta Stegmar

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan