Annons

Annons

Annons

Insändare
Upphandlingen av nytt äldreboende har tre fel som inte får upprepas

Socialdemokraterna riktar i en insändare kritik mot upphandlingen av ett nytt äldreboende i Nynäshamn.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Det är fel instans som har fattat beslutet om att upphandla boendet", skriver Socialdemokraterna.

Bild: Gorm Kallestad/TT

Annons

Nynäshamns kommun har upphandlat ett nytt äldreboende (boende för vård och omsorg) där en privat aktör ska bygga och driva boendet i minst tolv år. Vi socialdemokrater delar bedömningen att det behövs fler platser för äldre, men vi har vänt oss mot att detta ska ske i privat regi.

När nu upphandlingsprocessen är färdig står det klart att det finns tre allvarliga fel som inte får upprepas i framtiden.

För det första är det fel instans som har fattat beslutet om att upphandla boendet. Det var kommunstyrelsen som gav uppdrag till socialnämnden att genomföra upphandlingen, trots att det i kommunallagen står klart och tydligt att ”fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”.

Annons

Här rör det sig om en upphandling som kommer att kosta kommunen över 900 miljoner kronor i dagens penningvärde om möjligheten till förlängning till maximalt 17 år nyttjas. Att för första gången lägga ut drift av ett sådant här boende på en privat aktör är dessutom en principiellt viktig fråga, varför det finns dubbla skäl till att beslutet skulle ha fattats av kommunfullmäktige.

Annons

För det andra var konkurrensen i upphandlingen mycket begränsad då det endast var ett företag som lämnade anbud. Även om priset var satt från början var tanken att anbudsgivare skulle konkurrera om vem som kunde erbjuda störst mervärde för brukarna, alltså erbjuda bäst kvalitet på ett antal definierade områden.

En viktig anledning till den begränsade konkurrensen var att kommunen inte erbjöd någon tomt där boendet kunde byggas. Anbudsgivare var tvungna att själva hitta en tomt som var lämplig för ändamålet och där detaljplanen möjliggjorde byggnation av detta slag. I det första steget i upphandlingen där intressenter fick kännedom om planerna fanns möjligheten att nyttja en kommunal tomt med, men detta fanns, av för oss okänd anledning, inte med i det slutliga upphandlingsunderlaget.

För det tredje togs beslutet att vända sig till den privata marknaden för både bygge och drift trots att det redan hade tagits fram ett upphandlingsunderlag där en privat aktör skulle bygga och hyra ut och kommunen sköta driften. Detta följer ett mönster där kommunen passivt vänder sig till marknaden istället för att lita på sin förmåga att erbjuda välfärdstjänster.

Annons

För att förebygga att det första misstaget upprepas har vi socialdemokrater väckt ett ärende i kommunstyrelsen om en översyn av styrelsens och nämndernas reglementen för att förhindra att beslut tas i fel instans.

Annons

För att förebygga att de övriga två felen upprepas krävs en ny inställning, där politiken tar ett starkare grepp om inriktningen för kommunens utveckling. Tyvärr ser vi inte att det nuvarande styret har kraft nog för att ta ett sådant grepp.

För Socialdemokraterna

Magnus Liljeström (S)

Roland Junerud (S)

Ola Hägg (S)

Ulla Johansson (S)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan