Annons

Annons

Annons

Insändare
Begränsningar finns för Vansta industriområde – oavsett skola

Göran Bergander (S) skriver i en insändare om utvecklingen av Vansta industriområde och om friskolan Binomen.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Bullerkraven för en skola och en bostad är jämförbara, så begränsningarna för vilken typ av verksamhet som kan etableras i Vansta industriområde kvarstår även om skolan tvingas flytta till en annan plats i Ösmo", skriver Göran Bergander (S).

Bild: Carina Albin

Annons

Debatten om vilka verksamheter som kan etableras i Vansta industriområde har under de senaste åren fokuserats på om skolan blir kvar eller inte.

Läser man i den senast antagna detaljplanen för området (dp 812 från 2007) så står det:

”I det befintliga industriområdet finns kontor och lättare industri med lager. Det finns också bostäder i området vilket är i enlighet med gällande detaljplan, som säger att bostäder får uppföras för anläggningars tillsyn och bevakning.”

Annons

Annons

Vid vår senaste genomgång var det ett 10-tal personer som var mantalsskrivna i industriområdet. Man kan inte heller bortse från att som närmsta granne till industriområdet finns förutom bostäder även ett LSS-boende.

”De nya industritomterna får samma beteckning som de befintliga fastigheterna, det vill säga verksamheterna ska inte vara störande för omgivningen”, står det också.

Bullerkraven för en skola och en bostad är jämförbara, så begränsningarna för vilken typ av verksamhet som kan etableras i Vansta industriområde kvarstår även om skolan tvingas flytta till en annan plats i Ösmo.

I detaljplan 812 kan man även läsa: ”Den befintliga skolan ligger söder om den nya återvändsgatan, och påverkas därför inte av tillkommande trafik”.

Om skolan skall kunna vara kvar i industriområdet så måste detaljplanen för skolfastigheten ändras, vilket inte behöver vara en krånglig process.

Mikael Persson (L) skriver i en insändare att nuvarande skola inte skall särbehandlas, men under senaste åren har flera undantag gjorts av alliansen när förskolor och skolor skall etableras. Pysslingens förskola vid Telegrafen fick grönt ljus trots att varken lokalen eller skolgårdana uppfyllde kraven som kommunen ställer för en kommunal förskola, även skolan vid Utsikten, som har nästintill obefintlig skolgård har fått grönt ljus.

Annons

Det står nu än mer klart att frågan är mer av politisk art, vill de styrande politikerna ge skolan möjlighet att fortsätta att verka på sin nuvarande plats eller inte.

Göran Bergander (S), gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan