Annons

Annons

Annons

Insändare
Nynäshamn kan vara ett föredöme – men bör göra mer

Miljöpartiet i Nynäshamn skriver i en insändare om hållbarhet som en central fråga för Nynäshamns utveckling.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nynäshamns Naturskola uppmärksammas internationellt och är ett lyckat exempel. Men mer kan göras för att Nynäshamns kommun ska vara ett föredöme i hållbarhetsfrågor, menar Miljöpartiet.

Bild: Helene Skoglund

Annons

I NP den 18 juli skrev Nynäshamns ledande politiska allians med M, L, C och KD om hur angelägna de är om en hållbar utveckling för Nynäshamn.

Miljöpartiet glädjer sig åt att dessa partier vill lyfta fram att hållbarhet är centralt för Nynäshamns utveckling, liksom för övriga världen. Det gäller att var och en bidrar med sin förmåga där man kan. ”Gräv där du står” är ett nyckelbegrepp som gäller även här.

I insändaren refereras till Nynäshamns hållbarhetsprogram. Ett i hög grad utmärkt styrdokument som utgår från den gängse definitionen av Hållbar utveckling. Definitionen togs fram av FN och Brundtlandkommissionen 1988 och säger ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.”

Annons

Centralt i hållbarhetsprogrammet är också Agenda 2030. Det vill säga FN:s globala mål om hållbar utveckling till 2030.

Annons

I år har vi 2023, sju år kvar till 2030. Läget är ytterst allvarligt när det gäller både klimat, biologisk mångfald och andra förutsättningar för vårt liv på jorden. Det är hög tid att sluta diskutera och att i mycket hög grad istället agera!

Miljöpartiet håller med om att Nynäshamn i vissa delar är ett föredöme när det gäller hållbar utveckling. Redan på 90-talet gick man med i samarbetsorganisationen Sveriges ekokommuner.

Nynäshamn fick stor uppmärksamhet för sin koppling mellan miljö och folkhälsa. Den tidigare startade Naturskolan fick allt större uppmärksamhet för sin verksamhet både nationellt och internationellt.

När FN ordnade sin internationella konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 lade man flera viktiga slutdokument. Bland annat klimatkonventionen som varit utgångspunkt för kommande internationella klimatförhandlingar. Agenda 21 presenterades också under denna konferens. Där uppmanades alla världens ”kommuner” att ta fram en handlingsplan för det 21:a århundradet.

Nynäshamns Agenda 21-arbete var ett föredöme för andra kommuner med viktiga förslag på alla centrala områden inte minst när det gäller kopplingen mellan miljö och hälsa.

Som en följd av arbetet etablerades fjärrvärme baserad på biobränsle i både Stora Vika och Nynäshamn. Våtmark Alhagen anlades för att minska kommunens utsläpp av kväve och andra näringsämnen till Östersjön.

Men det som kanske fick störst uppmärksamhet var etableringen av fjärrvärme i Nynäshamns tätort 2001 där spillvärme från oljeraffinaderiet skulle utgöra basen samtidigt som kraftvärmeverket levererade ånga producerat av biobränsle till oljeraffinaderiet. Åtgärden innebar minskade utsläpp av koldioxid med 100 000 ton om året!

Annons

Annons

Mycket har naturligtvis hänt sedan dess men tyvärr har många, av kommunens tjänstemän välskrivna och innehållsrika, styrdokument inte fått berättigat genomslag för kommunens politik i praktiken. Beslut ställs in i bokhyllan och glöms bort. Därmed har också bilden av Nynäshamn som föredöme med tiden blivit allt suddigare.

Alliansen säger sig vilja dra nytta av ”alla intressenters kunskaper, idéer och innovationer”. För Miljöpartiet är det också en viktig utgångspunkt. Miljöpartiet kan bidra med både erfarenhet och kunskap. Med gemensamma ansträngningar kan vi återigen bli ett föredöme.

Vårt förslag är att vi, som en första gemensam åtgärd, anstränger oss för att ge kommunens nya översiktsplan en tydlig hållbar inriktning. En inriktning som i mycket hög grad minskar kommunens miljöpåverkan och samtidigt bereder vägen för en attraktiv framtid. En framtid som både gynnar invånare, näringsliv, besökare och andra aktörer i kommunen.

Det Miljöpartiet förespråkar i vårt remissvar till ny Översiktsplan är bland annat:

* Transportlösningar som möjliggör att leva i kommunen utan bil. Det gäller inte minst utbyggnad av gång- och cykelbanor.

* Naturvårdsåtgärder för biologisk mångfald och friluftsliv som även gynnar naturturism.

* En landsbygd där jordbruket har mindre utsläpp men samtidigt ger oss en tryggare försörjning av hälsosamma och närodlade livsmedel.

För övrigt är Miljöpartiet angelägna om att det långa och omfattande arbetet med översiktsplanen slutförs inom en snar framtid och att kommunen får en slutversion för Nynäshamns fortsatta utveckling.

Miljöpartiet ser verkligen fram emot att tillsammans med alla partier och aktörer i kommunen bidra till det Hållbara Nynäshamn.

Miljöpartiet i Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan