Annons

Annons

Annons

Insändare
”Mörbylångas modell känd sedan många år”

Helena Göransson (L) svarar på Roland Juneruds (S) insändare ”Nynäshamn kan lära av Mörbylånga – för en bättre hemtjänst”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Hemtjänsten i Nynäshamn dras med hög sjukfrånvaro och signaler om dålig arbetsmiljö.

Bild: Alexander Lindhe

Annons

Tack Roland Junerud för inbjudan till att vi fick ta del av mötet du ordnade om Mörbylångamodellen. Vi var några fritidspolitiker som trots semestertider kunde delta.

Du beskriver i din insändare det nya arbetssättet de infört för att fokusera på vårdtagarnas individuella behov samt för att förbättra verksamheten.

Som Din partikollega Ola Hägg påpekade så är det ingen ny arbetsmodell. Många kommuner och andra verksamheter och organisationer har infört detta framgångsrika arbete. Den mest kända inom kommunal verksamhet är Skönsmomodellen i Sundsvall. De påbörjade sitt arbete redan hösten 2012 och erhöll 2016 ett Äldrepris för sitt framgångsrika arbete.

Annons

Annons

Just Mörbylånga har ännu inte hunnit så långt i sin utvärdering fick vi höra, även om tendens till viss minskning av sjukfrånvaro kan skönjas.

Då arbetssättet är väl känt sedan många år, är jag övertygad om att våra kompetenta medarbetare inom socialförvaltningen Nynäshamn har denna tillitsstyrda arbetsmodell med som en möjlighet vid förändringsarbetet de står inför.

Jag håller med om att den detaljstyrda modell som biståndshandläggarenheten idag arbetar med inte är tillfylles. Den är alldeles för komplicerad när den äldre vårdsökande själv eller med anhörigs hjälp ska beskriva sina individuella behov. Många gånger har vårdbehovet redan ökat/förändrats när beslutad åtgärd kommit till utföraren/hemtjänsten. Ny ansökan om utökad insats behöver ånyo prövas. Ansträngande både för vårdtagare, anhöriga och även biståndsenheten. Här är vi överens om att schablontider vore att föredra.

Vill nu här tydligt poängtera att vi har en mycket fin hemtjänst i Nynäshamn med hög kvalitet.

IBIC, individens behov i centrum, används sedan flera år i alla socialförvaltningens enheter. Dessutom fina resultat i brukar-enkäter som genomförts.

Det problem vi har sedan länge inom vissa delar av den kommunala hemtjänsten är en alldeles för hög sjukfrånvaro och signaler om dålig arbetsmiljö. Detta är oacceptabelt, och måste förbättras.

Annons

Förändringsarbetet framöver ligger på professionen, dvs tjänstemännen inom socialförvaltningen. De tar fram förslag på förändringsarbetet på uppdrag av politiken, som sedan beslutar om insats. Det är inte vi politiker som här har kompetensen.

Däremot har vi i socialnämnden det slutliga ansvaret att hemtjänstens problem blir lösta.

Helena Göransson (L), ledamot socialnämnden Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan