Annons

Annons

Annons

Insändare
Kommunen måste agera snabbt för att möta klimathotet

Nynäshamns riksdagsledamot Serkan Köse (S) och oppositionsrådet Patrik Isestad (S) skriver om klimathotet och om att kommunen behöver förbereda sig för extremt väder.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Buss som fastnat i vatten till följd av ovädret Hans. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Annons

Det är dags att agera för att skydda Sverige mot klimathotet. De dramatiska förändringarna i vårt klimat har övergått från att vara teoretiska diskussioner till en skrämmande verklighet som påverkar vår vardag. De nyligen upplevda skogsbränderna på platser som tidigare ansetts säkra och de kraftiga regnovädren som svepte över Norge och Sverige, som nyligen inträffade under regnovädret ”Hans”, borde vara en väckarklocka för oss alla. Vi kan inte längre bortse från de tydliga fakta som påvisar klimatförändringarnas påverkan.

En färsk rapport understryker det vi inte längre kan förneka: människans inverkan på klimatet spelar en central roll i de våldsamma värmeböljorna och extrema väderförhållandena som präglar både USA och Europa. Dessa händelser utgör en reell utmaning för vårt samhälles sårbarhet, inklusive vårt eget land. Tidigare insatser, även om de har varit steg i rätt riktning, är inte längre tillräckliga. En regering som står upp för medborgarnas välfärd kan inte längre vara passiv när det gäller att säkra Sveriges framtid mot klimathotet.

Annons

Annons

Vi kräver kraftfulla åtgärder för att skydda vårt land:

Omedelbar handlingsplan: Det är hög tid för en konkret handlingsplan som effektivt tacklar de hot som extrema somrar medför. Vackra ord räcker inte längre – det är handling som krävs nu.

Beredskapsgeneral: Tiden är inne att utse en beredskapsgeneral som kan samordna och leda insatser vid allvarliga kriser. Att invänta katastrofen är inte längre ett alternativ.

Uppdaterad klimatanpassningsstrategi: Våra tidigare strategier för klimatanpassning är otillräckliga för att möta de nya utmaningarna. Investeringar i en modern och progressiv strategi behövs för att förbereda oss för den verklighet som väntar.

Förstärkta resurser för länsstyrelserna: Tillräckliga resurser är en förutsättning för snabba och effektiva åtgärder. Länsstyrelserna måste ha den kapacitet som krävs för att möta de kommande utmaningarna.

Kommunerna spelar också en nyckelroll i kampen mot klimathotet. Vi är väl medvetna om vår skärgårdskommuns sårbarhet för extrema väderhändelser som översvämningar. Därför är det avgörande att Nynäshamns kommun agerar snabbt och utformar en lokal handlingsplan tillsammans med en övergripande beredskapsstrategi för att möta dessa hot. Detta gäller inte bara centralorten Nynäshamn utan också Ösmo och Sorunda. Vi måste också ta hänsyn till faktorer som havsnivåhöjning, 100-års regn och ökade vindar.

Annons

Det är grundläggande att kommunen inleder arbete med att förbättra gatunät, kvarter, offentliga platser, parker och grönområden samt olika bebyggelsetyper. Vi måste se till att vår gemenskap är rustad för extrema väderhändelser och har de resurser som krävs för att effektivt agera vid hotfulla situationer.

Annons

Slutligen är det en gemensam plikt för regeringen, regionerna och kommunerna att skydda våra medborgare och vår miljö, särskilt de mest sårbara. Att tillhandahålla resurser och stöd för att säkerställa överlevnad och välbefinnande i tider av extrema väderhändelser är vår högsta prioritet. Det är dags för alla ansvariga att ta tag i situationen och se till att vi inte bara är förberedda inför framtida hot, utan också motståndskraftiga nog att möta dem. Våra medborgares säkerhet måste alltid vara främsta målet – och tiden för åtgärder är nu!

Serkan Köse (S), riksdagsledamot från Nynäshamn

Patrik Isestad (S), oppositionsråd i Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan