Annons

Annons

Annons

Insändare
S: ”Rädda den kommunala hemtjänsten på landsbygden”

Roland Junerud (S) i socialnämnden anser det nödvändigt att ompröva beslutet om att avskaffa den den kommunala hemtjänsten på landsbygden.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Alliansens och SD:s försök att avskaffa den kommunala hemtjänsten på landsbygden med ett snabbt klubbslag har satts på paus. Det högerkonservativa styret tvingades av förvaltningsrätten att öppna upp för en offentlig debatt och lyfta frågan i fullmäktige. Fram till dess att de högerkonservativa faktiskt beslutar om att lägga ner den kommunala hemtjänsten i stora delar av kommunen, kommer folkets ilska att fortsätta växa. Vi socialdemokrater hör er och vi agerar med alla resurser vi har till vårt förfogande.

Den kommunala hemtjänsten står inför betydande utmaningar, inklusive höga sjukskrivningstal och ekonomi i obalans. Dessa problem har sin grund i de orättvisa minutscheman och de påtvingade besparingskrav som hemtjänsten ständigt tvingas att hantera. Men denna problematik stannar inte enbart inom den kommunala sektorn. Även privata utförare kämpar med de organisatoriska och ekonomiska bördor som dessa faktorer medför. Det är uppenbart att en förändring är nödvändig, och detta är också tydligt dokumenterat i kommunens egen utvärdering av privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Annons

Annons

De kommuner som redan insett värdet av att överge dessa minutscheman och som har gett mer makt till medarbetare och äldre, har inte bara uppnått en stabil ekonomi utan även en äldreomsorg som präglas av värdighet.

Det är glasklart att medborgarnas önskan om att behålla den kommunala hemtjänsten på landsbygden är stark och övertygande. Alliansen och SD är skyldiga att lyssna på den äldre generationen som har byggt upp vårt land och som nu i sin sköraste tid behöver vård och stöd på olika sätt. Det är hög tid för politikerna att ta beslut som respekterar medborgarnas önskemål och behov.

Vi socialdemokrater är starka förespråkare för att ta fram alternativa förslag. Ett sådant förslag är en behovsanpassad hemtjänst med en styrning som bygger på förtroende för både medarbetare och vårdtagare. Det är hög tid att lämna de orättvisa minutscheman bakom oss och se över ersättningssystemen för alla utförare, oavsett om de är offentliga eller privata. De äldres värdighet kräver en omsorg som är värdig namnet, särskilt under deras mest sårbara år.

I stället för att avveckla den kommunala hemtjänsten och försvaga den privata sektorn, föreslår vi att politikerna initierar ett nytt socialt omsorgsprojekt. Ett pilotprojekt som sätter de äldres välbefinnande i centrum och ger dem möjligheten att välja den hemtjänst som passar dem bäst, vare sig det är en LOV- leverantör eller den kommunala hemtjänsten. Avskaffandet av de orättvisa minutscheman är också en nödvändighet, då det är oacceptabelt att äldre får ett 7-minuters frukostschema, samtidigt som medarbetarnas restider inte räknas in i ersättningstiderna för utförare.

Annons

Annons

Det senaste socialdemokratiska styret implementerade ett valfrihetssystem inom hemtjänsten enligt LOV. Detta system ger brukarna rätten att välja utförare av hemtjänsten, och detta fundamentala faktum bör inte undergrävas av politiker. Tyvärr har Alliansen och SD föreslagit ökad byråkrati genom att ytterligare övervaka privata utförare. Detta äventyrar små, framgångsrika LOV-företagare, medan större koncerner gynnas. Denna situation främjar inte de äldres välbefinnande.

Sammanfattningsvis är det nu nödvändigt att ompröva beslutet att avskaffa den den kommunala hemtjänsten på landsbygden och istället investera i dess utveckling.

Socialdemokraterna rekommenderar att de orättvisa minutscheman avskaffas och att de äldres värdighet och valfrihet prioriteras. Det är dags för politikerna att lyssna på medborgarna och agera i deras bästa intresse, för en äldreomsorg som vi kan vara stolta över. Lägg inte ner den kommunala hemtjänsten.

Roland Junerud, Socialdemokraterna i socialnämnden

Bild: Arkivbild

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan