Annons

Annons

Annons

Nynäshamn

Insändare
M: ”Omorganisationen av hemtjänsten är helt nödvändig”

Christina Sönnergren (M), ordförande i socialnämnden, svarar på (S) insändare ”Rädda den kommunala hemtjänsten på landsbygden”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Socialnämndens ordförande, Christina Sönnergren (M), svarar om hemtjänsten.

Bild: Carina Albin

Annons

Alliansen vill göra Nynäshamn till landets bästa kommun att bli gammal i. Då behöver vi ta ansvar och ha en fungerande hemtjänst. För att nå dit är en omorganisation helt nödvändig.

Det är dock tydligt av Roland Juneruds insändare i Nynäshamns Posten, att Socialdemokraterna antingen missförstått hur hemtjänsten fungerar eller, än värre, aktivt försöker vilseleda. De här osanningarna eller missförstånden måste bemötas.

Annons

Annons

Förvaltningsrätten har inte tvingat kommunen att ta om det här beslutet. Vi i Alliansen väljer att ta beslutet genom fullmäktige för att minska oron och väntan hos både hemtjänsttagarna och personalen.

Det är också värt att påpeka att de modeller S förespråkar, som till exempel Mörbylångas, kostar runt dubbelt så mycket per äldre men ger inte bättre service. De stora problemen hemtjänsten dragits med beror inte på minutscheman, även om det kan finnas skäl att se över dem. De berörs heller inte av den omorganisation vi nu åter tagit beslut om. Minutscheman som så är heller inte orättvisa.

Vi har idag en behovsanpassad hemtjänst. Dagens system, Individens behov i centrum (IBIC), är framtagen av Socialstyrelsen med just det som mål. Dagens modell garanterar också att ersättning betalas för hemtjänst som utförs, inte bara planeras eller beställs. Även restiden mellan brukare ersätts idag, något S upprepade gånger upplysts om.

Våra små LOV-utförare drabbas inte av den utökade kontrollen då den utförs och betalas av förvaltningen, inte företagen. Sen är även den kommunala hemtjänsten en LOV-leverantör, det såg S till när de införde LOV i kommunen. Något de nu verkar ha glömt.

Med den nya organisationen, av den kommunala hemtjänsten, kommer också ekonomin att bli bättre. Vilket i längden ger friskare och nöjdare medarbetare och en högre kvalitet i omsorgen för våra äldre.

Annons

Nu när vi konstruktivt tar beslutet, hoppas vi att vi kan lägga ovan bemötta osanningar bakom oss och tillsammans arbeta för att förbättra våra hemtjänsttagares service. En sak är dock säker. En pressad hemtjänst skulle inte må bra av fler S-projekt.

Christina Sönnergren (M), ordförande i socialnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan