Annons

Annons

Annons

Nynäshamn

Insändare
”Nu stärker vi föreningslivet!”

Jimmy Norell (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, skriver att han vill stärka kommunens föreningar och lyfta de ideella krafter som arbetar för en givande fritid i Nynäshamns kommun.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nynäshamn är fantastiskt på många sätt och en starkt bidragande orsak till det är vårt underbara föreningsliv. Som ordförande för kultur- och fritidsnämnden är därför min högsta prioritet att stärka kommunens föreningar och lyfta de ideella krafter som arbetar för en givande fritid här i Nynäshamn. Av den anledningen styr vi nu upp i det kommunala föreningsstödet så att föreningslivet får ett mer likvärdigt, enkelt och lätthanterligt bidragssystem.

Annons

Annons

Jimmy Norell (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I Nynäshamn satsar vi på fritiden, och det ger resultat. Vi ger till exempel nästan dubbelt så mycket pengar per invånare till idrottsföreningar som genomsnittet i länet och vi har fler föreningar som får lokalt aktivitetsstöd, per capita. Samtidigt är våra kostnader för idrott per invånare i nivå med både läns- och Södertörnssnittet. Det visar att när man vågar satsa och prioritera så blir resultaten bättre.

Därför föreslår vi nu att vårt bidragsreglemente, som idag består av fyra svårlästa och omoderna dokument, ersätts av en bidragsriktlinje. Vi samlar bestämmelserna för bidrag i ett dokument och gör det lättläst och förståeligt så att alla har möjlighet att söka stöd på rätt sätt. Så ökar vi likvärdigheten för föreningarna och minskar administrationskostnaderna hos kommunen. Win-win med andra ord.

Vi riktar också om bidragen så att de går dit det är menat, till de ideella föreningarna. Ekonomiska föreningar med vinstintresse ska inte längre kunna göra vinst på kommunalt föreningsstöd. Vi stöper också om den gamla modellen med ”Snabb Slant” till ett nytt så kallat Särskilt bidrag för att signalera att föreningsstödet inte ska vara ett sätt att hämta snabba pengar i kommunhuset utan medlen ska istället bidra till långsiktiga och givande verksamheter i hela Nynäshamns kommun.

Annons

Annons

Samlat innebär det här förslaget att föreningarnas liv blir lättare, att administrationen minskar och att vi kan satsa ännu mer på kultur- och fritidslivet. Det tycker jag är en kommun på rätt väg.

Vad tycker du?

Jimmy Norell, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan