Annons

Annons

Annons

Insändare
Vi satsar mer på riktiga böcker i skolan

Ledamöter från partierna (L), (C), (M) och (KD) i Nynäshamns barn- och utbildningsnämnd skriver i en gemensam insändare om vikten av läromedel i undervisningen.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Fysiska böcker är viktiga för elevers lärande”, skriver insändarskribenterna.

Bild: Linda Forsell / SvD / TT

Annons

Hjärtat i förskolan och skolan är undervisningen. Den är helt avgörande för elevernas kunskapsutveckling. Därför kommer vi de närmaste åren att lägga stort fokus på just höjd kvalitet i undervisningen.

En avgörande del av undervisningen, näst efter lärarna, är tillgången till läromedel av hög kvalitet. Fysiska böcker är viktiga för elevers lärande. De skapar en tydlig struktur till skillnad från de härvor av lösblad som nu ibland kommer hem i elevernas väskor – om de inte försvunnit på vägen. Med själva läromedlet följer också lärarhandledning, lektionsupplägg med mera som också bidrar till höjd kvalitet och likvärdighet mellan skolor och klassrum.

Annons

Annons

Utbildningsområdet är det ekonomiskt mest prioriterade under mandatperioden. Förutom att ge förskolor och skolor full kostnadstäckning för prisökningar i år, vilket inte alla kommuner gör, så gör vi från Alliansens sida en riktad satsning på nya läromedel – en läroboksmiljon.

Samtidigt har regeringen infört ett statsbidrag till läromedel, där Nynäshamns kommun får 1,7 miljoner kronor under 2023. Statsbidraget kan användas till läroböcker som förlag har producerat. Det kan vara läroböcker med eller utan digitala komponenter som är framtagna för att användas i undervisningen.

Sammanlagt ökar resurserna för läromedel med 2,7 miljoner kronor för 2023, vilket motsvarar ungefär 800 kronor per elev. Detta ska ses som början på en långsiktig satsning på läroböcker av hög kvalitet i Nynäshamns skolor.

Steg för steg stärker vi undervisning och kunskapsfokus.

Mikael Persson (L), ordförande

Lena Poolsaar (M), vice ordförande

Håkan Falk (M)

Eva Hartell (L)

Linnea Johansson (KD)

Gunnel Jonsson (M)

Victor Moberg (M)

Maud Sjödén (C)

Samtliga sitter i barn- och utbildningsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan