Annons

Annons

Annons

Nynäshamn

Insändare
Vi behöver fler kollegor – NU!

”Idag är det vanligt med över 30 elever i varje klass. Många av eleverna som går i skolan i Nynäshamn är i behov av anpassningar och särskilt stöd. Vi har svårt att tillmötesgå vårdnadshavares och elevers förväntningar vilket kan resultera i att just ditt barn far illa.” Det skriver Anja Bergelin och Pedro Quiroga, fackförbundet Sveriges Lärare Nynäshamn.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Det är allvarligt att så många lärare lämnar yrket”, skriver Anja Bergelin och Pedro Quiroga, fackförbundet Sveriges Lärare Nynäshamn.

Bild: Jessica Gow/TT

Annons

Lärarna är avgörande för byggandet av framtidens samhälle och helt avgörande för utbildningens kvalitet och att för att barn och elever kan tillägna sig kunskap. Därför är det allvarligt att så många lämnar yrket. Här i Stockholmsregionen har 17,7 % gjort det. Det handlar om lärarkollegor som kunde ha varit kvar i yrket. Den största andelen som lämnar läraryrket finns bland lärare i praktiskt-estetiska ämnen 29,5 %, förskollärare 16,4 %, lärare i grundskolans senare år samt gymnasielärare i allmänna ämnen 20 %.

Bland yrkeslärare är tappet ännu större 31,7 %!

Den 5 september firas Skolans dag och vi vill uppmärksamma det fantastiska yrket som läraryrket är. Men vi lärare i skolan och förskolan behöver fler utbildade och behöriga kollegor för att vi ska kunna lyckas i vårt uppdrag.

Annons

I Nynäshamn kan vi se att siffrorna inte är bättre! Andelen utbildade lärarkollegor som är folkbokförda i Nynäshamn men som arbetar med annat ligger på hela 15,9 %.

Annons

I rapporten ”Lärarna som lämnat yrket” kan vi konstatera att ungefär 35 000 lärare lämnat sitt yrke och i dag gör annat än arbetar som lärare. Visst är det naturligt att vissa gör det, men samtidigt utgör dessa personer en potential för att snabbt öka antalet lärare i skolorna i lärarbristens Sverige.

Det huvudsakliga skälet till att lärare lämnar är dålig arbetsmiljö med mycket stress och hög arbetsbelastning. Varje lärare som lämnar yrket på grund av olika missförhållanden är ett misslyckande för skolsystemet. Med de nedskärningar som vi ser runt om i landet kommer stressen och arbetsbelastningen öka än mer. Vi befarar att andelen legitimerade lärare som byter bana blir ännu större än vad den är idag.

Skolväsendet behöver mer resurser, och det snarast. Annars riskerar lärarbristen att öka än mer.

Här i Nynäshamn är situationen otroligt bekymmersam med stora barngrupper i förskolan samt stora elevgrupper i klassrummen. Idag är det vanligt med över 30 elever i varje klass. Många av eleverna som går i skolan i Nynäshamn är i behov av anpassningar och särskilt stöd. Vi har svårt att tillmötesgå vårdnadshavares och elevers förväntningar vilket kan resultera i att just ditt barn far illa.

Pedro Quiroga, vice ordförande Sveriges Lärare Nynäshamn.

Bild: Carina Albin

Annons

Annons

Anja Bergelin, ordförande Sveriges Lärare Nynäshamn.

Bild: Helene Skoglund

Sveriges Lärare kräver:

► Attrahera lärare med god arbetsmiljö.

► Ju bättre arbetsmiljö för lärare, desto fler av de utbildade lärarna kommer att arbeta som lärare.

► Lärarlönerna måste vara konkurrenskraftiga. Om lärarlönerna är för låga jämfört med alternativa yrken kommer lärare att välja bort läraryrkena.

► Häv besparingarna och satsa på skolan. Nedskärningsvågen förstärker både det som gör att lärare väljer bort skolan och det som gör att de lärare som gör annat inte vill gå tillbaka.

Ansvariga politiker, på både nationell och lokal nivå, måste tänka om. Visa lärare tillit och satsa på skolan i stället för att skära ned. För vi hoppas att arbetsgivare och skolhuvudmän förstår sin utmaning på rätt sätt. De har Sveriges framtid i sina händer.

Anja Bergelin, ordförande Sveriges Lärare Nynäshamn

Pedro Quiroga, vice ordförande Sveriges Lärare Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan