Annons

Annons

Annons

Ösmo tätort

Läsartext
Förtätningen av Ösmo på PRO Ösmos agenda

PRO Ösmos medlemsträff den 23 augusti 2023 handlade om förtätning av Ösmo.

Detta är en läsartext.

Per Johannisson, Villaägarföreningen Ösmo.

Bild: Ulla Laiho/PRO Ösmo

Annons

Kön till vår kassör Gunnel Svennberg, som tog emot betalning för dagens förtäring, sträckte sig långt utanför lokalen då höstens första medlemsträff inleddes. Det var 42 medlemmar som kommit för att få veta mer om Ösmos framtid och hur det är tänkt att orten ska förtätas med bostäder och annat för ytterligare tiotusen människor.

Per Johannisson, ordförande i Villaägarföreningen, var dagens gästtalare. Han berättade att vi som bor i Ösmo tidigt ville framföra våra synpunkter till Nynäshamns kommun om förtätningen. År 2019 startade Villaföreningen samverkansgruppen ”Framtid Ösmo 2030” med föreningar, vilken tog fram ett förslag. Per Johannisson, Ulla Laiho, Otto Svedenblad och Tony Kullman överlämnade förslaget år 2020 till Harry Bouveng, som då var kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun (rapporterat i NP 2020-09-25). Detta var ett unikt initiativ till samarbete som inte tillämpats tidigare.

Annons

Annons

Per Johannisson, Villaägarföreningen Ösmo. Foto: Ulla Laiho/PRO Ösmo

Bild: Ulla Laiho/PRO Ösmo

Av förtätningsplanerna presenterar kommunen fem etapper och startar med etapp 1, som nu 2023 är ute på remiss. Per uppmärksammade oss på att plankartan är det juridiska dokument som gäller och som kommunens planbeskrivning hänvisar till. Plankartan har gjorts av företaget Titania, som i maj 2020 av kommunen tilldelades rollen som ankarbyggaktör i utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

I planbeskrivningen som kommunen gjort står om byggnationen att ny, låg och tät blandad bebyggelse i kvartersstruktur bildar ramen för den småskaliga stadskaraktären. Bebyggelsen ska inte överstiga fyra våningar plus inredd vind. Av plankartan kan man se att husen har höjder på upp till 21 meter i nockhöjd närmast centrum och 18,5 bland annat längs Nyblevägen men förklarande referenshöjd för 0-nivå saknas. Plankartan stämmer inte med texten i planbeskrivningen. Medlemmarna kunde följa det han sade på underlag som delats ut.

Ösmo centrum kommer att byggas om i framtiden.

Bild: Mimmi Thurgren

Annons

Per konstaterade vidare att undersökningar saknas och till och med de underlag som kommunen hänvisar till är inte kompletta. I dagvattenutredning konstaterar även utredaren många brister i undersökningen som behöver åtgärdas före byggstart. Per berättade också att Titania köpt huset där Priskrossaren och Apoteket finns och att hyresavtalen är uppsagda. Priskrossaren har lagt ned verksamheten och Apoteket letar nya lokaler. Mycket mer diskuterades under medlemsträffen än detta axplock.

Efter Pers intressanta och tankeväckande information tackade ordförande Eva Anderson med att överräcka en blomstergrupp och fortsatte med övrig aktuell information. Bland annat att vi deltar i skördemarknad i Ösmo centrum som hålls 2023-09-09, och att nästa medlemsträff hålls 2023-09-20.

Eva avslutade träffen med lotteridragning och utdelning av vinster och tackade sedan medlemmarna för visat intresse.

Text och bild Ulla Laiho

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan