Annons

Annons

Annons

Nynäshamn

Insändare
PRO om hemtjänstbeslut: ”Vi känner stor oro”

”Vi kan aldrig acceptera att inte samma förutsättningar skall gälla för alla pensionärer, vare sig man bor inom eller utanför tätorten.” Det skriver PRO Nynäshamns styrelse, apropå beslutet att dra ner på den kommunala hemtjänsten.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Pontus Lundahl/TT

Annons

Bild: Helene Skoglund

Bild: Mikael Hellsten

Till Socialnämnden i Nynäshamns kommun från PRO Nynäshamn.

Efter vårt medlemsmöte 15/8 i Folkets Hus togs frågan upp om ert beslut om förändrad organisation där kommuninvånare som bor utanför tätorten inte i framtiden ska kunna välja den kommunala hemtjänsten. Men också avsaknad av information, samråd innan beslut är tagna.

Annons

Vi kan aldrig acceptera att inte samma förutsättningar skall gälla för alla pensionärer, vare sig man bor inom eller utanför tätorten.

Annons

Vi kan heller inte förstå att det ska bli billigare då personal, utbildning och bilar kostar för både kommunens och de privata alternativen. De privata vill väl dessutom ha en vinst. Båda alternativen bekostas ju av kommunen (våra skattepengar).

För oss är det självklart att hemtjänst där kommunen är arbetsgivare alltid måste vara grunden, en verksamhet som inte kan gå i konkurs eller säga upp sig eller försvinna av annan anledning

Tryggheten för oss äldre är viktig. För oss är det självklart att hemtjänst där kommunen är arbetsgivare alltid måste vara grunden, en verksamhet som inte kan gå i konkurs eller säga upp sig eller försvinna av annan anledning. Utöver hemtjänsten där kommunen är arbetsgivare bör andra hemtjänstföretag som finns i kommunen erbjudas vara möjliga komplement/alternativ.

Enligt Socialtjänstlagen SOL har vi ju alla i Sverige rätt till hjälp och stöd vid behov, var vi än bor.

Kommunerna har ansvaret att tillgodose det behovet. Vår kommun har ju dessutom tagit beslut att LOV (lagen om valfrihet) ska tillämpas.

De allra flesta av våra medlemmar har ett aktivt liv och kan och vill klara sig själva eller med hjälp av anhöriga så långt det går. Men, med åldern kommer ändå ibland, behov av hjälp för att klara sin vardag. Då är det viktigt att veta att rätt insatser finns när behovet uppstår, att hemtjänstorganisationen är lättillgänglig, och att personalen har rätt kunskap och förutsättningar för arbetet.

Annons

Annons

Det vi har kunnat läsa oss till, om minutanpassning, låter som tidigare ackordsarbete vilket ju togs bort på grund av personalens stress, höga sjukfrånvaro, olyckor på arbetsplatser. Det borde inte förekomma på dagens arbetsplatser idag och speciellt inte då arbetet gäller hjälp för personer. För den som har hemtjänst är det viktigt att personalen trivs och känner att det är ett meningsfullt arbete.

Vi känner oro för vad som händer i kommunen vad gäller våra äldrefrågor.

PRO Nynäshamn har över 700 medlemmar och många olika aktiviteter. Ibland gäller det medlemsmöten där vi ibland är över 100 deltagare andra gånger en cirkel med 10 och olika aktiviteter däremellan.

Vi känner oro för vad som händer i kommunen vad gäller våra äldrefrågor.

Vad är era tankar om alla kommunens pensionärer? Våra behov, möjlighet till samverkan, samråd och påverkan, av planering och beslut för oss äldre i kommunen.

Kommunen har ett KPR (kommunalt pensionärsråd) ett informations- och samrådsorgan. Men oftast är besluten redan tagna då vi träffas och vi har fått läsa nyheten i NP eller hört av någon. Då saknas samråds- och påverkansmöjlighet.

Många kommunala frågor rör oss, som ovanstående organisationsfråga eller att ni lämnar Folkets Hus och Balder som ju är förutsättningar för kommunens stora pensionärsorganisationer att kunna möte våra medlemmar vid tillfällen som informationsmöten, fester med mera. Andra frågor som vi berörs av är till exempel byggplaner, busshållplatser, avgifter med mera.

Nynäshamn 28 augusti 2023

PRO Nynäshamns styrelse/ Ordförande Ing-Marie Nordin Glanell

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan