Annons

Annons

Annons

Sorundas landsbygd

Insändare
”Vi vill inte ha någon sopsortering i Sorunda”

”Det är med största förvåning som den politiska ledningen i Nynäshamns kommun har tagit del av länsstyrelsens beslut att ge tillstånd att bedriva hantering av avfall vid Sanda i Sorunda”, skriver kommunalråden i en debattartikel.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Det är inte rimligt att länsstyrelsen går emot en enad politisk front”, skriver kommunalråden i sin debattartikel.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Det är inte rimligt att länsstyrelsen går emot en enad politisk front, när man avser att ge tillstånd för sophantering och återvinningsverksamhet i Sanda i Sorunda. Det är många berörda som har överklagat beslutet.

Det är med största förvåning som den politiska ledningen i Nynäshamns kommun har tagit del av länsstyrelsens beslut att ge tillstånd att bedriva hantering av avfall vid Sanda i Sorunda. Glädjande nog har samma instans avslagit ansökan om plansprängning och bergschakt, samt deponiverksamhet på samma område.

Många överklaganden av detta beslut har sänts till nämnda myndighet, från olika berörda. I denna fråga är alla partier med mandat i kommunfullmäktige överens. Det ska inte finnas någon avfallshantering och återvinningsverksamhet i det planerade området i Sanda. Skälen till detta är många. Låt oss nämna några.

Annons

Annons

1. Alldeles i närheten av denna planerade återvinningsverksamhet byggs många bostäder och inflyttning i området pågår för fullt. Hit söker sig främst barnfamiljer, kanske för att man vill ha ett lugnt liv på landet. Det kommer det inte att bli med den mängd tung trafik som kommer att leverera avfall till återvinningsverksamheten.

2. Sorunda är en gammal kulturbygd med många värdefulla platser och områden för rekreation. Här finns unika värden i skog, sjöar, bebyggelse och en synnerligen levande landsbygd.

3. Alldeles intill den planerade återvinningsverksamheten finns Gorran, som är en viktig vattentäkt för delar av Nynäshamns kommun. Den planerade anläggningen ligger precis på gränsen till det vattenskyddsområde som utgör Gorran. Det är olämpligt att ett stort antal tunga fordon varje dygn ska trafikera detta område, med risker som finns för föroreningar vid eventuella olje- eller dieselutsläpp.

4. En mycket viktig invändning mot denna planerade återvinningsverksamhet är just den tunga trafiken. I sin ansökan uppger företaget som vill etablera återvinningsverksamheten, att trafiken till och från denna återvinningsanläggning ska gå via väg 225 och den väg som går från Norr Enby till Fagerviksskolan i Sorunda.

Förutom det faktum att just denna väg är direkt olämplig för tung trafik vad gäller vägens bredd och sträckning, så kommer förarna av de tunga fordonen inte att välja den vägen. Från väg 225 kommer förarna välja att svänga av vid Spångbro för att passera Sorunda kyrka, Kyrkskolan och Sunnerby med idrottshall och skolverksamhet. Den trafik som kommer från väg 73 (från stockholmshållet eller från Nynäshamn) kommer att välja Segersängsvägen. En ökad mängd av tung trafik längs den vägen märks redan, då transporter av schaktmaterial från Norviks hamn transporteras den vägen. Det finns inga belägg för att förarna skulle välja den väg som uppges i ansökan. Och även om man gjorde det, är den vägen som sagt allt annat än lämplig för tunga fordon.

Annons

Annons

Vi anser att det är en korrekt bedömning att det behövs fler platser i länet som kan hantera avfall. Men återvinnings- och sorteringsverksamheter av detta slag ska förläggas längs med vägar som är lämpade för tung trafik och helst så nära motorvägar som möjligt. De ska definitivt inte anläggas intill bostadsområden, vattentäkter och kulturbygd.

Marcus Svinhufvud (M), kommunstyrelsens ordförande

Mikael Persson (L), kommunalråd

Maria Gard Günster (C), kommunalråd

Antonella Pirrone (KD), kommunalråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan