Annons

Annons

Annons

Insändare
Förutsättningarna för företagsamhet bör stärkas

Småföretagarnas Riksförbund skriver i ett insändarsvar om vikten av att stärka förutsättningarna för företagsamhet.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Alla företag som startar, stora som små, är viktiga", skriver Småföretagarnas Riksförbund.

Bild: Catharina Hugosson

Annons

Det var med viss förvåning vi läste att Christer Otterström och andra företrädarna för Företagarna Nynäshamn riktade kritik mot Småföretagarnas Riksförbund och vår studie om företagsamma, i insändaren ”Enmansföretagare är också företagsamma” (5/9).

Om de hade valt att höra av sig till oss hade vi dessutom kunnat påtala att deras kritik inte ens är korrekt. Bakgrunden till vår ursprungliga insändare var lanseringen av Småföretagarnas Riksförbund undersökning där vi redovisar antalet aktiva jobbskapare runtom i landet. Vi gör detta för att påtala att ju fler företag desto bättre arbetsmarknad.

Företag har en nyckelroll inom svensk ekonomi eftersom de spelar så viktig roll för jobbutvecklingen. Genom att jämföra samtliga kommuner i Sverige finner vi att en procent högre andel företagsamma, bland de vuxna i en kommun, är länkad till 1,3 procentenheter lägre andel inskrivna arbetslösa, bland utrikes födda hela 3,2 procentenheter lägre andel inskrivna arbetslösa. Det finns även en tydlig koppling till ungas förutsättningar att vara i arbete. Vi redovisar också statistiken per kommun för att visa att hur kommuner stöttar det lokala näringslivet spelar roll och är viktigt.

Annons

Annons

Nu då till hur vi räknat och varför kritiken som framfördes i repliken är fel. Definitionerna och insamlingen av data sker i samverkan med statistiska centralbyrån (SCB), utgångspunkten är den officiella definitionen av en arbetsplats.

En del företag utgör inte faktiska arbetsplatser, i stället är de till exempel investeringsobjekt. Företagsamma är ett mått på de privata arbetsplatser som finns i en kommun med minst en anställd och upp till 49 anställda. Många är just soloföretagare, det vill säga verksamheten har en anställd som är företagaren själv. Så ensamföretagare är viktiga och självklart med i rapporten.

Alla företag som startar, stora som små, är viktiga. Vi vill göra det tryggt, enkelt och lönsamt att starta och driva företag i Sverige. I Sverige totalt finns 343 400 företagsamma, vilket motsvarar knappt 4,6 av den vuxna befolkningen.

Om andelen företagsamma ökade till 5 procent av de vuxna i Sverige, visar analysen i vår rapport, skulle nivån på öppen arbetslöshet minska från 6,1 till 5,6 procent. Detta utifrån sambandet i variansen mellan andelen företagsamma och öppen arbetslöshet bland landets kommuner.

Därmed argumenterar Småföretagarnas Riksförbund för att förutsättningarna för företagsamhet bör stärkas, så att fler privata arbetsplatser kan växa fram. Företag, stora som små, är jobbskapande och viktiga för svensk ekonomi och arbetsmarknad. Även om Företagarnas inlägg baseras på ett missförstånd så uppskattar vi att de lyfter fram små företags vikt för det lokala näringslivet och som likasinnad organisation stödjer deras ambition både idag och framåt.

Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas Riksförbund

Nima Sanandadji, utredare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan