Annons

Annons

Annons

Insändare
Välgrundad kritik mot alliansen är inte käbbel

Vänsterpartiet i Nynäshamn riktar i en insändare kritik mot de långt gångna planerna på att lägga ned en del av den kommunala hemtjänsten.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Ett annat politiskt klimat är möjligt", skriver Vänsterpartiet.

Bild: Carina Albin

Annons

Den 14 juni beslutade de styrande partierna i socialnämnden, med Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen, i all hast att lägga ned all kommunens hemtjänstverksamhet i området "Land”, det vill säga alla områden utanför centralorten. Detta beslut togs trots stort upprop från oppositionen, medarbetarna, brukarna och facket, som alla insåg att detta varken var en genomarbetad eller rimlig lösning på den kommunala hemtjänstens långvariga underfinansiering, dåliga styrning, och mycket höga sjukfrånvaro.

Beslutet överklagades av oppositionspartier till förvaltningsrätten och efter att länsstyrelsen beslutat om inhibition av ärendet, då det troligtvis bröt mot kommunallagen att ta ett sådant viktigt beslut i en nämnd, har högern valt att ta ärendet till kommande kommunfullmäktige, den 14 september, för ett slutligt avgörande.

Annons

Annons

Det vi i Vänsterpartiet och den resterande oppositionen fick höra från högern när vi framförde våra farhågor inför detta beslut, såsom att företagen rimligtvis inte kan ha bättre möjligheter att verka i ett så stort och glesbebyggt område som Land än vad kommunen har i dagsläget, var att ”marknaden löser det”. Att ”företagen visst har denna kapacitet”. Att ”dessa verksamheter kommer att effektiviseras” till följd av detta oligopol och att ”brukarna har väntat länge nog på att kommunen ska göra någonting alls”.

Vi blev allt annat än övertygade av dessa floskler och ursäkter. I synnerhet då vi krävt en rad andra åtgärder för hemtjänstens svårigheter i flera år, utan gehör.

Vi blev därför heller inte förvånade när föreningen Företagarna i Nynäshamn nyligen bjöd in alla partier till ett möte, där de samtliga fem hemtjänstföretagen som verkar i kommunen idag, enhälligt önskade att styret inte tar detta beslut. Precis som vi erfor har företagen nämligen inte denna kapacitet, som M, SD, KD, C och L så självsäkert påstod att de hade, utan att ens ha frågat dem.

Företagen kritiserade vidare det faktum att kommunen, liksom med sin egen verksamhet, påtvingar hemtjänstföretagen en minutstyrning, som driver även deras medarbetare till att säga upp sig inför stressen och det överdrivna administrativa arbetet att behöva göra en avvikelserapport när sopslängningen tar ett par minuter, istället för en minut.

Vad kommunstyrelsens ordförande, Marcus Svinhufvud (M), hade att säga efter att ha hört denna vädjan och kritik, som nu kommer från alla inblandade i ärendet bortsett från de som faktiskt har makten att avgöra det, var att beslutet ändå kommer att tas. Punkt.

Annons

Annons

Trots de djupt rotade problemen, som medarbetarna i såväl det kommunala som det privata kommer att fortsätta tvingas dras med. Trots att brukarnas valfrihet blir ett luftslott och deras hemtjänst behandlas som en utbytbar vara. Och trots att notan för detta förfarande oundvikligt landar tillbaka på oss — skattebetalarna — när företagen inte kan leva upp till detta ansvar, som de själva inte ens bett om.

Att Moderaterna och dess stödpartier systematiskt väljer att köra över oppositionen, facken, sina medarbetare, sina brukare och nu till och med Nynäshamns egna företag, är lika talande för deras ovilja att lyssna på någon annan än sig själva, som deras motvilja till vad de brukligt kallar “käbbel” — det som andra partier kallar för en debatt.

En diskussion för att främja de bästa tänkbara besluten är inte “käbbel”, det är vår demokratiska plikt, som representanter för Nynäshamns mångfald av viljor och perspektiv, att se till att alla dessa får sin talan i våra politiska rum. Om Moderaterna och resterande stödpartier har glömt det, så lever vi i en demokrati, och inte ens den minsta av majoriteter kan tillåta partier att bli så här pass maktfullkomliga och blinda inför kritik och ren fakta.

Att agera på detta sätt, i en tid när förtroendet för våra folkvalda och hela vår demokratiska förvaltning är oerhört lågt och många marginaliserade medborgare runt om i kommunen frågar sig varför de ens ska rösta, är oansvarigt på en helt ny nivå.

Men högern lyckas trots allt ändå lägga den demokratiska ribban lägre och lägre för varje ogenomtänkt beslut som tas och för varje debatt som avfärdas som “käbbel”. Om de styrande partierna fortsätter att ignorera deras kommuns verkliga behov och viljan hos medborgarna och företagarna, som betalar deras löner, och istället fortsätter att hänvisa till sina tomma ideologiska slagord om valfrihet och frihet, även när deras beslut innebär det motsatta, undrar vi i Vänsterpartiet vad för slags kommun och demokrati vi kommer att ha kvar till 2026.

Nog får vara nog. Ett annat politiskt klimat är möjligt. En mer välfungerande, jämställd och lyhörd demokrati och kommun är möjlig. Men det kräver att våra styrande politiker inser vad de verkligen är — förtroendevalda — och börjar visa lite respekt och ansvar för detta enorma förtroende, som medborgarna har gett dem och i slutändan kan ta ifrån dem.

Vänsterpartiet Nynäshamn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan