Annons

Annons

Annons

Insändare
Lärarna ska stå i kö för att få jobba i Nynäshamn

Kommunalrådet Mikael Persson (L) skriver i en insändare att kvaliteten och arbetsglädjen i Nynäshamns kommuns grundskolor ska öka.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Mikael Persson (L) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Bild: David Klasson

Annons

Svar till insändare från Sveriges Lärare Nynäshamn i NP 4 september.

Kunskap och utbildning är viktigt! Därför har vi utsett skolan till kommunens ekonomiskt mest prioriterade område under innevarande mandatperiod. Det har vi redan sett resultatet av när vi inför 2023, till skillnad från många andra kommuner, lade en budget där skolan fick full kompensation för kostnads- och löneökningar, trots det tuffa ekonomiska läget. Utöver det avsatte vi två miljoner kronor extra till nya läroböcker och förbättrad kost.

Tittar vi på de senaste åtta åren så har resurserna per elev ökat betydligt mer än inflationen. Vi har satsat på skolan. En allt större andel av dessa resurser går dessutom till undervisning. Till det kommer att vi nu gör rekordstora investeringar i nybyggnation och renovering av skolor. För bara några veckor sedan kunde vi inviga Gröndalsskolans nya lågstadium och Gläntans förskola. Och mer är på gång. Vad det är för besparingar som Sveriges Lärare skriver om förstår jag därför inte.

Annons

Annons

Vi har i grunden bra skolor i Nynäshamns kommun, med kunniga och engagerade lärare, det ser jag väldigt många exempel på när jag besöker verksamheten. Jag kan peka på flera resultat som är riktigt bra, bland annat andelen i årskurs nio som blir behöriga till gymnasiet, där vi ligger en bra bit över riksgenomsnittet. Men åtskilligt kan också bli bättre.

De utmaningar som vi ser i dag är bristande kunskapsresultat när det gäller fullständiga betyg och meritvärde (genomsnittsbetyg). Vi ser brister i likvärdighet mellan olika skolor och olika klassrum. Vi ser behov av att öka trygghet och studiero. Vi upplever ett bristande förtroende för skolan från både kommuninvånare och möjliga medarbetare. Det här är utmaningar som vi kommer att hantera.

Vi har prioriterat resurser till skolan och kommer att fortsätta göra det. Men mer pengar är inte hela svaret på de utmaningar som beskrivs ovan. Kommunen lägger redan ungefär en miljon kronor per elev under grundskoletiden. Den riktigt viktiga frågan är förstås hur den miljonen används på bästa sätt. Lägger vi resurserna på det som verkligen gör skillnad för elevernas kunskapsresultat?

I det avseendet så har vi satt upp tre prioriteringar för skolpolitiken: kompetens, ledarskap och kunskapsfokus. Vi vill att alla lärare ska vara legitimerade och behöriga och ha goda möjligheter att utvecklas och lära nytt. Vi vill utveckla rektorernas viktiga ledarskap och hur det kanaliseras via lärarna till eleverna. Och när andra vill ge skolan alla möjliga nya sidouppdrag så säger vi nej, håll ögonen på vägen, lägg energin på att utveckla undervisningen.

Annons

Annons

Förskolan har de senaste fem åren genomgått en fantastisk utveckling. Från en situation där varje förskola jobbade på sitt sätt, finns nu en gemensam idé om vad förskolorna står för, ett övergripande arbetssätt och ett samlande pedagogiskt centrum. Det här har lett till högre kvalitet för barnen, ökad arbetsglädje och personalomsättning på låga fem procent.

Nu är grundskolans tur. De kommande åren ska ett stort utvecklingsprojekt genomföras för att höja kvaliteten och arbetsglädjen. Precis som inom förskolan ska lärare stå i kö för att få jobba i Nynäshamns skolor. Och vi kanske till och med kan locka tillbaka lärare som lämnat skolan för andra jobb. Det är i alla fall mina förväntningar på arbetet framåt. Jag ser fram emot att Sveriges Lärare deltar som en konstruktiv part i detta nödvändiga arbete.

Mikael Persson (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan