Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Ankaraktörer kan stärka den demokratiska processen"

Samarbete med så kallade ankaraktörer ska inte urholka den demokratiska processen i Nynäshamns kommun, skriver kommunalråden Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (L) i ett debattsvar.

Anmäl text- och faktafel

Svar på Socialdemokraternas debattartikel om ankarbyggherrar.

Vi vill börja med att tacka Socialdemokraterna för att de nu vill värna om demokratiska processer men samtidigt vill vi gärna ta tillfället i akt att tillrättalägga en del fakta, där ni kanske missat lite.

I Nynäshamns kommun används begreppet ankaraktörer (inte ankarbyggherrar). Arbetet med sådana skiljer sig inte nämnvärt från andra markanvisningar som genomförs i tidigt skede, då kommunen fortfarande har planmonopol och driver och äger processen.

En markanvisning är ett civilrättsligt avtal mellan kommunen och en byggaktör där byggaren ges ensamrätt, att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett markområde för byggande. Markanvisning kan genomföras i olika skeden, antingen innan en detaljplan arbetats fram eller på redan planlagd mark. I Nynäshamn gäller ordningen att alla markanvisningsavtal godkänns av kommunfullmäktige.

Vad är en ankaraktörs roll?

Syftet med en ankaraktör är att få med erfarna och engagerade byggare i ett tidigt skede i planläggningen genom en markanvisning. Ankaraktören arbetar, tillsammans med kommunen fram ett helhetskoncept för det utpekade planområdet utan att veta var någonstans inom området byggaktören senare kommer att få bygga.

I projekt som är stora och komplicerade är det nödvändigt att bredda kommunens kompetens genom kunskap från marknadens aktörer för att förstå vad som efterfrågas och vad som går att genomföra ur tekniska och ekonomiska perspektiv. Här kan Ankaraktörer bidra med kunskap om den senaste tekniken och praktisk erfarenhet i projekten. Kunskap som inte alltid finns hos en mindre kommun som Nynäshamn.

Vi vill även gärna förtydliga att kommunen alltid ansvarar för hela planprocessen, för framtagandet av detaljplanen och för att det tas fram nödvändiga utredningar som berör hela planområdet, till exempel geoteknisk och hydrologisk utredning, markteknisk undersökning, naturinventering samt trafik- och bullerutredningar. Ankaraktören har sen, en viktig funktion i att kvalitetssäkra detaljplanens innehåll och genomförbarhet.

Den normala gången brukar vara att en exploatör/fastighetsägare kommer med ett förslag till byggnation som vi som kommun sedan tar ställning till. Vid godkänt planbesked driver vi sedan processen gemensamt.

I fallet centrala och södra Ösmo har kommunen själva kommit med en idé för hur vi ska utveckla kommunens mark. För att få in byggbolagens kompetens och kunnande om målgruppsanalys och byggnation, kan vi tänka oss att bjuda in ankaraktörer till processen, men ännu har inga beslut fattas i den riktningen.

Med det här nya arbetssättet skulle vi nog dock vilja hävda att kommunens inflytande över processen ökar, då byggaktören/byggaktörerna som väljs, blir bollplank till kommunen istället för att som tidigare vara de som driver processen.

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande

Daniel Adborn (L), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel