Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Besparingarna kommer att slå hårt mot de kommunala verksamheterna"

Sju fackliga organisationer framför i en skrivelse kritik mot de besparingar som ska genomföras i Nynäshamns kommuns verksamheter under 2020.

Skrivelse till arbetsgivaren Nynäshamns kommun med anledning av de ekonomiska sparkrav 2020 som informerats om.

Vi fackliga organisationer såg redan när rambudgeten för 2020 presenterades av de styrande politiska partierna, i juni 2019, att effekterna skulle bli negativa och våra farhågor har kommit att besannas innan verksamhetsåret ens hade börjat!

Kommunen aviserar om ett sparbeting om 3 till 4 procent, som motsvarar cirka 60 miljoner kronor. Det ger olika utfall på de fyra förvaltningarna beroende på storlek. Ledningsgrupperna på förvaltningarna har föreslagit många olika alternativ till ”besparingar” vilka nu beslutas av de olika politiska nämnderna.

Det kommunen kan göra är att ”skala” av de icke lagburna verksamheterna då myndighetsutförandena är lagstadgade. Till de lagstadgade hör bland annat förskole- och grundskoleverksamhet, socialtjänst, LSS, äldreomsorg, bygglovshantering, bibliotek, för att bara nämna några.

Andra områden som förmodligen kommer att beröras är administrativa arbetsuppgifter vilket i sin tur påverkar kvarvarande personal med ännu fler arbetsuppgifter.

Det finns några områden som kanske är känsligare än andra.

Dit hör till exempel skolornas administration; betyg, rapporter till myndigheter, vikarieförmedling etcetera. Administratörerna har redan nu en mycket stor belastning, på en del håll är det så känsligt att några dagars sjukfrånvaro gör det hela ogörligt. Annan administration kan vara fakturahantering, tjänsteutlåtanden, löneutbetalningar med mera.

Inom socialförvaltningen (SOF) föreslås att politikerna ska välja ut en mängd områden, till ett totalt värde i budgeten av drygt 22,5 miljoner kronor, så nämnden kan komma med skarpa förslag. Medarbetarna har redan idag en ansträngd arbetsmiljö och får nu dessutom känna en stor oro för framtiden. Den verksamhet som eventuellt är aktuell just nu för utförsäljning är den kommunala hemtjänsten med cirka 80 anställda, 220 brukare och ansvar för över 600 trygghetslarm.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har nämnden beslutat om 31 miljoner kronor i ”besparingar”. Det slår hårt mot alla anställda då besparingen kan innebära att enheter med 30 anställda eller fler behöver minska personalstyrkan med 3 till 4 personal. Det påverkar arbetsbelastningen, utbildningskvalitén och säkerheten för vår personal, barn och elever. Nynäshamn riskerar att tappa kompetenta lärare och rektorer till annan kommun i redan svårrekryterade yrken. Vem vill jobba i en kommun där man tydligt visar att skolan inte är värd att satsas på?

Inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF) finns ett ”besparingskrav” på 4 miljoner kronor. Stadsmiljöavdelningen som tar hand om våra gator, parker och torg är främst i fokus när det gäller ”besparingar”. Fastighetsavdelningens drift och skötsel föreslås att säljas ut.

Inom kommunstyrelseförvaltningen (KSF) har de olika avdelningarna fått order om att inte tillsätta vakanta tjänster.

Lägg därtill att de tidigare personalförmånerna både dragits in, begränsats och ifrågasatts. Det gäller kaffe, frukt, friskvård – de så viktiga små detaljerna för att känna trivsel i vardagen. Många anställda, till exempel de som arbetar med barn och äldre, har inte ens tid idag att ta tillräcklig paus för att orka med.

Sammanfattning:

Konsekvenser för arbetsgivarens kortsiktighet berör alla medarbetare, cheferna inkluderade, i samtliga förvaltningar. Det blir en större belastning på organisationen med risk för ökade sjukskrivningar som följd, en personal- och kompetensflykt från kommunens redan hårt ansatta verksamheter och en negativ utveckling på rekryteringsområdet.

Idag är bristyrkena många i den kommunala och den offentliga världen och det blir inte bättre om åderlåtningen fortsätter.

Fackliga organisationer i Nynäshamn

Kommunal

Lärarförbundet

Lärarnas Riksförbund

Vision

Akademikerförbundet SSR

Vårdförbundet

Sveriges Skolledarförbund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel