Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Därför är det viktigt att bygga Tvärförbindelse Södertörn"

Kommunalrådet Harry Bouveng (M) och regionrådet Gustav Hemming (C) argumenterar i en debattartikel för behovet av Tvärförbindelse Södertörn.

Replik till Miljöpartiets debattinlägg i NP den 16/3.

Det finns många skäl varför det behövs en bättre vägförbindelse – Tvärförbindelse Södertörn – mellan Haninge, Flemingsberg och Skärholmen/Kungens kurva. Nuvarande väg 259 på Södertörn i södra Stockholm är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Den växande godstrafiken från Norviks hamn hänvisas idag i mångt och mycket till länsväg 225 genom Sorunda, en väg som inte alls är dimensionerad för dagens trafik och där de trafikfarliga långtradarna riskerar att mångdubblas.

Stoppas tvärförbindelsen så kommer också Södra länken drabbas av kraftigt ökad trafik, som kommer att förvärra trängsel och trafikstockningar i stora delar av Stockholms län.

Förbindelsen mellan Nynäshamn/Haninge på östra Södertörn och E4:an i Huddinge är enligt Trafikverket den sämst infrastrukturförsedda sträckan med motsvarande befolkningsunderlag i hela landet. Därmed saknas förutsättningar för en god trafikmiljö såväl för transporterna från Norvik som ska försörja hela Mälardalen med varor, men även för en effektiv kollektivtrafik. Det är som att Norrköping och Linköping skulle ha varit var sammanbundna av en tvåfilig landsväg.

Klimatfrågan är en ödesfråga och vi håller med Miljöpartiet att biltrafikens andel av de privata resorna måste minska. Men vägtrafik och framkomlighet i vägsystemet är absolut nödvändiga även i framtidens snabbt växande Stockholmsregion. Även framtidens transporter kommer med nödvändighet att behöva vägar för att kunna fungera och det är i första hand dagens drivmedel som är problemet och inte själva vägen.

Att, som Miljöpartiet helt blunda för de mycket allvarliga bristerna i trafiksystemet, innebär att man i praktiken väljer att använda trafikstockningar och bristande trafiksäkerhet som metod att minska bilresandet. Dessutom riskerar partiet att aktivt motverka överflyttning av gods från vägar genom hela södra Sverige till klimatsmarta sjötransporter raka vägen till Stockholmsregionen. Tvärförbindelse Södertörn måste ses i en helhet som en viktig pusselbit för en mer hållbar godshantering i Stockholmsregionen.

Tvärförbindelsen är även ur ett rent Nynäshamnsperspektiv den enda möjligheten att äntligen få bort den tunga genomfartstrafiken på väg 225, vilket är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna för Nynäshamn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tidigast att stå klar först 2033 – i bästa fall. Vid det laget kommer vägtrafiken, om regering och riksdag lever upp till sina klimatambitioner, ha tagit större delen av klivet mot att avveckla de fossila bränslena. Det verkar som att Miljöpartiet inte tror på sina egna företrädare i regeringen när det gäller att ställa om fordonsflottan.

Tvärförbindelse Södertörn är fortfarande inte fullt ut finansierad. För berörda kommuner är det avgörande att den kommer till stånd. I Region Stockholm står sex av åtta partier bakom byggandet av Tvärförbindelse Södertörn. Det är därför oerhört viktigt att regeringen och riksdagen fullföljer sina löften och sätter av de pengar som behövs för att kunna fullfölja satsningen.

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn

Gustav Hemming (C), samhällsplaneringsregionråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel