Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Deponi i Sorunda är en mycket dålig idé!"

Oppositionsrådet Patrik Isestad (S) och fritidspolitikern Ola Hägg (S) skriver i en debattartikel att Socialdemokraterna är emot planerna på en ny avfallsdeponi nära Grödby i Sorunda.

Socialdemokraterna har med stor oro tagit del av ”Samrådsunderlag avgränsningssamråd Torp 14:1.

Frågan har också i ett första skede tagits upp för information på ett kommunstyrelsesammanträde. Trots att Nynäshamns kommun i detta tidiga skede inte behöver yttra sig så har kommunstyrelsen beslutat att yttra sig. Nynäshamns kommuns oro i detta tidiga skede är naturligtvis påverkan av Gorrans vattentäkt som försörjer stora delar av kommunen med dricksvatten i dag men som också måste vara tillgänglig för generationer av Sorundabor i framtiden.

Förutom den uppenbara risken att förgifta dricksvattentäkten för kommande generationer finns andra starka argument för att inte förlägga en deponiverksamhet av föreslagen storlek till Sorunda. Det finns i underlaget siffror kring omfattningen av deponiverksamheten som för de flesta är svåra att föreställa sig. Det som ska deponeras kan med all säkerhet innehålla gifter, som förstör både natur och grundvatten.

De som söker tillstånd anger av naturliga skäl det motsatta. Det är dock inte så många år sedan Grödbys vattentäkt blev förorenad av BAM (år 2002), ett växtgift som varit förbjudet cirka 5 år innan det påträffades i vattentäkten. Det finns många skäl att inte förlägga en deponi till Torp 14:1.

Att förlägga krossverksamhet inom några hundra meter från en tätort är olämpligt.

Transporter av den omfattning som föreslås passera två tätorter (Spångbro och Sunnerby) på i sammanhanget smala vägar är olämpligt. Eventuell skada på fordonen kan orsaka dieselutsläpp (1 ml diesel förorenar 1000 liter vatten).

Segersängsvägen som passerar genom Grödby och Segersäng är redan idag belastad av alla kategorier av tung trafik. Vägen körs redan idag sönder, mer trafik orsakar mer skada.

Kontrollmöjligheten av så stora mängder av deponiprodukter är mycket svår att systematisera på ett sådant sätt att absolut säkerhet uppnås.

Deponin planeras bli högre än alla omkringliggande berg och kommer av naturliga skäl att förfula kulturbygden.

Arkeologiska lämningar ligger i området som är en del av det arv vi har att vårda för kommande generationer och som ökar Sorundas värde som kulturbygd.

Det absolut viktigaste är att inte lägga en deponi ovanpå en vattentäkt som både är reguljär vattentäkt och reservvattentäkt för Nynäshamns kommun.

Så vår fråga till andra partier i Nynäshamns kommun är hur ni kommer att agera i frågan. Vill ni stödja vårt motstånd till deponi i Sorunda?

Patrik Isestad (S), oppositionsråd

Ola Hägg (S), ersättare i kommunstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel