Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Föreslagen deponi kan hota Gorrans vattentäkt – vi säger nej"

Maria Gard Günster (C) riktar i en debattartikel kritik mot den föreslagna deponin i Sorunda.

Centerpartiet säger nej till tillstånd för deponi i Sorunda.

Verksamheten innebär deponering av jord- och stenmassor samt återvinning av material för bygg- och anläggningsändamål inklusive krossning av berg. I samrådsunderlaget redovisas kortfattat vad verksamheten innebär för natur- och kulturvärden, omgivningspåverkan, planförhållanden med mera.

Vilka konsekvenser får verksamheten på miljön och omgivningen?

I ansökan finns det inte med någon analys om hur transporterna påverkar boende och verksamma i närområdet och längs transportvägarna samt också trafiksituationen på vägarna till och från verksamheten. I och med en utbyggnad av verksamhet i det föreslagna området väntas transporterna öka på ett redan belastat vägnät vilket inte är önskvärt. Hur mycket buller kommer det att bli? Hur kommer ordinarie trafik och skolbarns trafiksituation påverkas? Kommer det att redovisas några alternativa transportvägar?

Något man också har missat med att omnämna i underlaget är att cirka 100 meter nordväst om tänkta verksamhetsområde finns en lagakraftvunnen detaljplan som än så länge bara är bebyggd med enstaka hus. Vilka konsekvenser får verksamheten för de boende?

Fastigheten ligger delvis inom sekundärt vattenskyddsområde för Gorran. Gorrans grundvattentäkt är av stort värde för dricksvattenförsörjningen i kommunen. Den försörjer idag Grödby, Sunnerby, Torp, Spångbro och Stora Vika. Grundvattenmagasinet är utpekat som en betydande vattentillgång regionalt och kommer bli ännu viktigare för kommunen i framtiden. Ett rent grundvatten i Gorran som kan användas för dricksvattenförsörjning utgör en av Nynäshamns kommuns viktigare ekosystemtjänster.

I underlaget beskrivs det att deponering planeras utanför vattenskyddsområdet och mottagning, hantering, sortering och upplag planeras inom vattenskyddsområdet. Deponering eller mellanlagring av avfall är förbjudet inom vattenskyddsområdet enligt vattenskyddsföreskrift § 9. Det innebär att mellanlagring som planeras för den del av verksamheten som ligger innanför vattenskyddsområdet inte är tillåtet.

Marken även utanför vattenskyddsområdet där deponi planeras består av sandig morän och har hög känslighet för föroreningar (enligt känslighetskarta från riskanalys Gorran 2019 och sårbarhetskarta för grundvatten från SGU). En mellanlagring av den storleken som planeras med en deponering av högst 20 000 000 ton totalt medför att massorna kommer att transporteras dit genom vattenskyddsområdet.

Sorundavägen går igenom Gorrans vattenskyddsområde där marken har extrem känslighet för föroreningar. Ökade transporter innebär en ökad risk för olyckor. En trafikolycka med tung lastbil kan innebära att 1 500 liter diesel läcker ut och det kan få stora konsekvenser för Gorrans vattentäkt en lång tid framöver. Risken är redan idag stor och kommer med den sökta verksamheten att öka. Om bergmassor och krossmaterial som förs till platsen innehåller sulfidförande material kan lakvatten vara försurande och frigöra metaller vilket kan ha en negativ inverkan på omgivningen. Även om marken på något sätt skulle förberedas så att risken för grundvattenpåverkan minskar så återstår de ökade transporterna av massor till verksamheten.

Sammanfattningsvis bör den sökta verksamheten lokaliseras på annan plats där den inte medför så stora risker för Gorrans grundvattentäkt.

Maria Gard Günster (C), gruppledare i Nynäshamn

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel