Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Förnybar elproduktion är framtiden

Replik till Harry Bouveng (M) "Kärnkraften behövs visst".

I en serie debattartiklar inför EU-valet föreslås att energiöverenskommelsen bör rivas upp eller göras om. Ordet ”förnybart” i målformuleringen önskas ersättas med ”fossilfritt”, så att kärnkraften inte ska konkurreras ut av modern kraftproduktion.

Utspelen kommer från Svenskt Näringsliv, SKGS, KD samt M och går alla i linje med en rapport från tankesmedjan Timbro med titeln ”Förnuft och kärnkraft”. Rapporten innehåller ett otal felaktigheter och missvisande påståenden. Några av de som gäller vindkraft och förnybar elproduktion bemöts i det följande:

Timbro utgår från missuppfattningen att sol- och vindkraft inte kan ersätta kärnkraften. Man bortser från att den pågående marknadsstyrda och successiva kärnkraftsavvecklingen ger oss tid att få lösningar på plats som möjliggör övergången till ett helt förnybart elsystem. Lennart Söder, professor vid KTH, ger exempel på lösningar som existerar redan idag; flexibel elanvändning, smart elbilsladdning, batterier, mer kraftvärme, mer effekt i vattenkraften, pumpkraftverk samt elimport/export.

I Timbros rapport påstås felaktigt att utbyggnaden av förnybar elproduktion är dyr och långsam. En sanning är att från 2017 till 2021 byggs vindkraften i Sverige ut med 4 TWh/år, motsvarande en halv kärnkraftsreaktor per år. Om utbyggnadstakten fortsätter får vi drygt 70 TWh vindkraft år 2030. Enligt Energimyndigheten har vindkraft som tas i drift 2020 en produktionskostnad på 36 öre/kWh. Det kan jämföras med produktionskostnaden för ny kärnkraft i Storbritannien, Frankrike och Finland – cirka 100 öre/kWh.

Det är en vanlig missuppfattning att vindkraften subventioneras stort genom elcertifikatsystemet och att stödet innebär en hög kostnad för elkonsumenterna. Men varken kärnkraftsproducenter eller elintensiv industri köper elcertifikat. För övriga elkonsumenter har kostnaden legat på cirka 3 öre/kWh. Dock är påverkan på den totala elkostnaden är nära noll eftersom den ökade elproduktionen från vindkraft pressar elpriset med cirka 3 öre/kWh per 10 TWh ökad produktion.

Det är sant att vissa områden står inför en kapacitetsutmaning, men den kan inte lösas med ny kärnkraft. Problemet handlar inte om brist på el, utan om brist på nätkapacitet. Här behövs stora investeringar för att göra det möjligt att ansluta nya industrier och bostadsområden. Utöver modernisering av elnäten, krävs samarbete för att påskynda utbyggnaden av förnybar elproduktion.

Marknaden och myndigheterna är eniga om att förnybara energikällor är framtiden. Ifrågasättandet av energiöverenskommelsen, grundat på undermåligt underlag som Timbros, är mycket olyckligt.

Omställningen till 100 procent förnybart är samhällsekonomiskt lönsam. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa att klara omställningen. Genom utbyggnad av modern elproduktion med låg produktionskostnad skapar vi en stark kraftbalans och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Charlotte Unger Larson

VD, Svensk Vindenergi

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel