Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Förslaget om deponi oroar oss – då är det viktigt att agera"

Lena Dafgård, Per Ranch och Hans-Ove Krafft i Sorundanet Nynäshamns kommunparti skriver i en debattartikel om varför de anser att det är viktigt att agera tydligt mot förslaget om en deponi i Sorunda.

Vi håller med Harry Bouveng (M) om att beslutet om deponin i Sorunda borde ligga hos vår kommun och inte hos länsstyrelsen, eftersom det är invånarna i vår kommun som framför allt berörs. Vi är också mycket positiva till ett bättre samarbetsklimat i kommunpolitiken.

Vi vill påminna om vårt samarbetsavtal med C, KD, L och M från november 2018 då vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti, SN, säkrade maktskiftet i vår kommun. Vi i SN är dessutom vana att bortse från ideologier eftersom våra medlemmar och väljare röstar på olika partier i kommun-, landstings- och riksdagsval.

Däremot är det en del andra saker i Harry Bouvengs insändare som vi tydligen inte är överens om och vi vill därför passa på att komplettera bilden av vad som hänt, eftersom kommunstyrelsens ordförande har glömt bort en del viktiga faktauppgifter i sin insändare.

När vi fick kännedom om att en ny ansökan om deponi skulle göras blev vi i SN mycket bekymrade och oroliga. Förra året var en ansökan aktuell om deponi på samma fastighet. Vi väckte då ett ärende i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, i barn- och utbildningsnämnden (på grund av lastbilstransporterna förbi skolor och förskolor) och i kommunstyrelsen. Då var intresset ganska lojt från de andra partierna och vårt väckta ärende bollades från en nämnd till en annan. På kommunstyrelsen fick vi veta att vår kommun inte yttrar sig i detta tidiga skede. Den gången drog bolaget tillbaka ansökan och därför blev det inte något beslut.

Den här gången var det föreslagna scenariot dock mycket värre. Nu skulle det bli betydligt fler lastbilstransporter och dessutom bullrande verksamhet i form av krossning av berg, asfalt med mera i närheten av bostäder. Det var många kommuninvånare som var minst lika oroliga som vi och som kontaktade oss för att få tag på fakta och ta reda på hur de skulle göra för att försöka stoppa detta.

Vi är imponerade av att kommuninvånare har varit så engagerade och också tagit initiativ till att gå runt och knacka dörr med namnlistor för att protestera mot deponin och skapa listor på nätet. Vår 13-åriga erfarenhet från politiken säger oss att det är viktigt att agera både snabbt och kraftfullt, om inte ett av vår kommuns viktigaste kärnvärden – vår vackra natur skulle skadas, vattentäkten skulle äventyras och ytterligare försämringar av trafiksäkerheten skulle inträffa med en kraftig ökning av antalet lastbilar på redan hårt belastade vägar, som inte är byggda för detta.

När vi såg dagordningen för kommunstyrelsen den 5 december, såg vi att deponin inte skulle tas upp på kommunstyrelsen. Därför skickade vi in ett ärende den 2 december som vi ville väcka i kommunstyrelsen den 5 december för att få svar på ett antal frågor rörande deponin. Vi fick till svar från Harry Bouveng att det inte fanns tid till att behandla ärendet den 5 december, men att det skulle bli information på sammanträdet den 12 december. Någon annan reaktion från andra partier fick vi inte.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande lades “på bordet” och ledamöterna hade bara möjlighet att bläddra i dokumentet. Beslutet om yttrandet fattades inte av kommunstyrelsen, som Harry Bouveng skrev i sin insändare, eftersom kommunstyrelsen inte hade möjlighet att läsa igenom dokumentet innan beslut. Kommunstyrelsen beslutade i stället att kommunstyrelsens arbetsutskott skulle fastställa det slutgiltiga yttrandet, så ledamöterna hade möjligheter att komma med synpunkter när vi hade läst yttrandet. Så vitt vi i SN visste, hade inga partier yttrat sig om vad de tyckte om deponin, men under sammanträdet verkade det finnas en enighet om att inget parti stödde förslaget om deponi. Under kommunstyrelsens sammanträde var det dock inget parti som föreslog att partierna skulle samarbeta. Inte heller kommunstyrelsens ordförande, som i sin roll ju var den som i första hand borde ha tagit initiativ till ett samarbete.

Vi skickade in vårt yttrande till deponiföretagets företrädare och en insändare till NP för att klargöra vad vi anser om deponin. Varför insändaren kom in först efter jul kan bara NP svara på.

Vi lever i ett fritt, demokratiskt samhälle där vi som politiska partier arbetar med de verktyg vi har, bland annat opinionsbildning i media. Med den erfarenheten vi har, till exempel när det gäller bergtäkten på samma fastighet, som vad vi vet inget annat parti protesterade mot, anser vi att det är viktigt att så många som möjligt gör sin röst hörd och protesterar, om den här deponin ska kunna stoppas. Vår förhoppning med vår insändare var att andra partier också skulle skriva yttranden. Vi undrar fortfarande: Har ni lämnat in era synpunkter från partiet i samrådet?

Vi tycker även att det är viktigt att tala om för kommuninvånarna vad vi i SN anser i olika frågor och vi är i vår fulla rätt att redovisa vad vi vill utan att andra försöker tysta debatten med retorik som att “slå in öppna dörrar” och “att försöka plocka politiska poäng”. När det handlar om samarbete så räcker det inte att i efterhand bara prata om och skriva insändare om samarbete. Det handlar om att göra något. Det ser vi fram emot och stödjer de som handlar och inte bara pratar.

Vi vill avslutningsvis påpeka att vi inte försöker “slå in öppna dörrar” eller “att försöka plocka politiska poäng”. Att påstå något sådant är felaktigt och ren pajkastning, som kommunstyrelsens ordförande borde hålla sig för god för att ägna sig åt, särskilt inte om ambitionen är ett gott samarbetsklimat.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård (SN), partiledare, ledamot i kommunstyrelsen

Per Ranch (SN), vice gruppledare, ersättare i kommunstyrelsen och i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Hans-Ove Krafft (SN), ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel