Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Heltidsanställda mentorer låter lärare vara lärare"

Gill Lagerberg (S) skriver i en debattartikel om Socialdemokraternas förslag på att införa heltidsanställda mentorer i högstadieskolor.

Anmäl text- och faktafel

Vi socialdemokrater vill satsa på ett projekt med några heltidsanställda mentorer på högstadiet nästa läsår.

Idag har en lärare väldigt många arbetsuppgifter och att vara mentor är en del som tar mycket tid från kärnuppdraget. Tyvärr är läraryrket inte längre ett attraktivt yrke på grund av den höga arbetsbelastningen och de alltför många skiftande arbetsuppgifterna Med en heltidsmentor skulle vi separera uppdragen och låta lärarna fokusera på kunskapsuppdraget, och den heltidsanställda mentorn koncentrerar sig på det elevnära.

En heltidsanställd mentor har i vårt förslag en beteendevetenskaplig utbildning, är till exempel socialpedagog eller dylikt och ansvarar för cirka 75-100 elever.

Exempel på en mentors uppdrag är att de finns utanför skolan när eleverna kommer på morgonen, ser de som kommer försent, lyssnar på de som kanske vill tala om vad som hänt hemma. Mentorn ringer de som inte dykt upp och som inte heller har anmäld frånvaro. Mentorn har ingen myndighetsutövning, är varken vårdnadshavare eller betygsättande lärare, vilket oftast skapar ett ökat förtroende från elevernas sida.

Mentorn tar hand om eventuella konflikter under rasterna och sköter stora delar av kontakten med elevhälsan och andra myndigheter gällande den sociala biten. Mentorn sköter alla utvecklingssamtal och även det som har med klasslistor att göra, skolfotografering, utdelningar av busskort, tider för vaccinationer, klassresor, info om schemabrytande aktiviteter med mera som läraren annars behöver ta tid till från lektionernas för- och efterarbete.

Idag samlar den lärare som utsetts till mentor in information från resterande undervisande lärare och förmedlar på ett utvecklingssamtal förutom den delen som handlar om elevens sociala situation. Med en särskild mentor skulle det fungera på samma sätt, bara att heltidsmentorn tar lärarmentorns plats istället.

Läraren får i sin tur fokusera på kunskapsuppdraget och får mer tid till undervisningsrelaterat för- och efterarbete i varje ämne. Eleverna får mer återkoppling på deras kunskapsinhämtning, mer av lärarens undervisningsrelaterade tid läggs på formativ bedömning, individuellt stöd till de elever som behöver och utmaningar för de elever som behöver det. Lektioner med ett innehåll som läraren fått mer tid att förbereda helt enkelt!

För vårdnadshavare som vill träffa lärarna i de olika ämnena anordnas särskilda ”Kunskapskvällar” där lärarna finns tillgängliga för de vårdnadshavare som önskar träffa dem. Vårdnadshavare och elever kan även kommunicera med lärarna, ta del av ämnesplaneringar och elevresultat via lärplattformen V-klass som införs i Nynäshamn inom kort.

Om vi i Nynäshamn låter lärare vara lärare är vi övertygade om att fler lärare skulle vilja arbeta här, och andelen behöriga lärare skulle öka. Elevernas måluppfyllelse skulle öka genom bättre ämneskunskaper och även ge andra kvalitetshöjande effekter.

På skolor runt om i Sverige där man arbetar enligt denna metod är både elever, vårdnadshavare och lärare nöjda.

Utvärderingar har visat att lärarnas sjukfrånvaro har minskat, och andelen behöriga lärare har ökat. Både elevernas närvaro och kunskapsinhämtning har ökat. Betygen har höjts men även nivån av den upplevda tryggheten på skolan, och särskilt flickors trygghet visade det sig. Detta är en win-win–situation för alla som vi socialdemokrater tror på!

I det socialdemokratiska budgetförslaget som läggs inför fullmäktige i november vill vi satsa på heltidsmentorer på en högstadieskola i två årskurser under ett läsår till att börja med.

Låt oss göra ett försök med heltidsmentorer i Nynäshamn!

Gill Lagerberg (S), gruppledare i barn- och utbildningsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel