Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "I kärva tider måste man vara kreativ"

Socialnämndens ordförande Antonella Pirrone (KD) skriver i en debattartikel om kommunens utmaningar och möjligheten inför det kommande året.

Det var en politiker med framtidstro som uttalade sig i budgetdebatten 14 november. I samma anda välkomnar jag det nya året, mitt andra som ordförande för socialnämnden, och jag väljer även i detta kärva läge att blicka framåt med tillförsikt.

Det är ingen hemlighet att hela kommunen står inför stora utmaningar och att investeringar behövs i stor utsträckning. Inga verksamheter kommer undan besparingar och effektiviseringar. Inte heller socialnämnden. Tyvärr kommer det inte att finnas utrymme under kommande år att genomföra alla mina visioner, de reformer jag hade önskat att börja med.

Men man får laga efter läge och då minns jag farmor och hennes berättelse om tiden under kriget i Italien då de flesta familjer fick snåla och spara. ”Det gällde då att vara kreativ,” sa farmor, och hon menade att om man saknar inkomster eller tillgångar, så måste man hitta lösningar som inte uppfyller alla önskemål men som ändå kan ge något gott. Det kallade hon att vara kreativ.

Jag tänker vara kreativ och hoppas att kommunens invånare ställer sig positiva till de förslag som jag kommer att presentera och som förhoppningsvis antas i nämnden under nästa år.

Med denna nyårshälsning vill jag berätta om mina ambitioner när det gäller Nynäshamns årsrika invånare under nästa år.

De äldres situation har varit och är en hjärtefråga för mig. Den ofrivilliga ensamheten bland äldre ökar och det är något jag vill motverka. I Nynäshamn betyder volontärernas engagemang och arbete mycket för kommunens äldre och jag ser fram emot att fortsätta en dialog med både de frivilliga krafterna och de äldre. Jag vill se vad som kan utvecklas av det som redan finns, men framför allt vill jag höra vad Nynäshamns seniorer har för önskemål, det är ju de som ska ha nytta av vad som erbjuds.

Beslutet om att upphöra med lunchleveranser till ett femtontal boende i det populära hyreshuset Balder har väckt starka känslor bland berörda och andra invånare och resulterat i insändare och artiklar i media.

Tyvärr finns här ett stort missförstånd. Balder var tidigare och under flera år ett kommunalt drivet servicehus men för några år sedan valde den dåvarande politiska ledningen att sälja fastigheten till en privat ägare. Nu är Balder en fastighet med hyreslägenheter och här finns även ytor för gemensamma sociala aktiviteter.

Det som nu har beslutats är att avsluta den tillfälliga lösningen med lunchleveranser och servering till vissa boende på Balder. Denna lösning beslutades av det dåvarande styret 2018, inte i någon nämnd. Anledningen var att den populära, privat drivna, restaurangen i Balders bottenplan som var öppen för boende och allmänhet, lades ned. Några av de boende som brukade äta sin lunch där blev besvikna och kompenserades tillfälligt på nämnda sätt.

Tyvärr går det inte att fortsätta med matleverans och servering till några få av kommunens invånare: det strider mot likvärdighetsprincipen. Men möjligheten att äta lunch i gemenskap i Balders matsal finns kvar. Den enda skillnaden är att man får ta med sig egen mat, tillagad eller inhandlad, eller levererad av hemtjänsten för den som har biståndsbedömd lunch.

Jag vill ännu en gång klargöra att socialförvaltningen och socialnämnden aldrig har varit inblandade i beslutet om lunchservering, varken tidigare när den startade, eller nu när den avslutas, oavsett vad som felaktigt påstås i sociala medier.

Jag känner med dem som blivit av med lunchserveringen och har besökt Balder ett par gånger i december, även tillsammans med socialchefen, för att förklara situationen och beslutet och har försäkrat de personer jag mötte att möjligheten till gemensamma måltider finns kvar.

Jag vill så snart som möjligt hitta andra lösningar. Jag vill försöka utveckla verksamheten med gemensamma luncher även om kommunen inte kan bjuda på maten. Till exempel en mer omfattande Måltidsväntjänst med hjälp av volontärer och insatser från pensionärsorganisationerna. Här vill jag ha en dialog med de boende och volontärerna. Finns viljan kan man nå mycket. Det gäller att vara kreativ, som sagt.

Men min högsta önskan, är att det ska komma en ny krögare till restaurangen, så att den åter kan öppna. Jag har alltid haft detta som mål och arbetat med frågan, utan behov av att göra stora rubriker och ge tomma löften.

När det gäller boende för äldre är min och socialnämndens ambition att ta ställning till hur vi bäst ska möta det behov som vi vet kommer under de närmaste åren. Vi har påbörjat arbetet med processen enligt förvaltningens nya behovsanalys och kommunens äldrepolitiska program. Min ambition som ordförande i socialnämnden är att på sikt erbjuda våra årsrika invånare boende utifrån egna önskemål. Detta oavsett om kommunen bygger, äger, driver, eller om någon annan av de aktörer jag har träffat under året spelar en nyckelroll. Att ordna platser i ett nytt vård- och omsorgboende är det första steget framåt och beslut tas inom ett par månader.

Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat, ny teknik spelar en allt större roll i vardagen. Ändå är det inte så många äldre som använder internet trots att de kanske skulle vilja, och behöva det. Jag har en idé om en Digitalfixare i kommunen, alltså någon som kan hjälpa och stötta seniorer i användningen av datorteknik och smartphones. Det skulle kunna vara en utveckling av volontärernas ideella insatser. Även om många äldre inte använder internet, finns det också många andra äldre som är mycket intresserade och kunniga och som har både tid och lust att dela med sig av sina kunskaper.

Jag har märkt att det finns intresse för fler kulturella evenemang för äldre och under en av de senaste nämnderna lade jag ett förslag om att utreda möjligheten att utöka den uppskattade Seniordagen så att det omfattar flera seniordagar. Socialförvaltningen har tillsammans med Kommunstyrelsen och Kultur- och Fritidsförvaltningen fått i uppdrag att utreda möjligheten att arrangera årligen återkommande seniordagar i Nynäshamn. Förslagsvis i anslutning till Kulturveckan, torsdag-lördag. Kommunens olika professioner kan tillsammans med föreningslivet, pensionärsorganisationer, ideella och intresseorganisationer och företagarna ordna aktiviteter och seminarier och informera om sina verksamheter, på olika platser i Nynäshamn. Ett Seniorpris ska delas ut till en person eller organisation som gjort något särskilt gott för Nynäshamns äldre.

Detta är inte allt jag hade velat åstadkomma men i dessa svåra tider är det ändå en rimlig ambition. Det är min nyårshälsning till alla Nynäshamns invånare med önskan om ett gott nytt år.