Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Ingen låt-gå-anda på socialförvaltningen"

Antonella Pirrone (KD) och Anders Karlsson (M) skriver i ett debattsvar om socialförvaltningens beslut att lägga ned lunchserveringen på Balder.

Att styra och leda en verksamhet handlar om att prioritera och tillgodose behoven hos så många som möjligt av våra invånare i Nynäshamns kommun.

Roland Junerud beskriver i sin debattartikel hur folket styr genom politiska val och det är förstås korrekt. Inom politiken sätter vi ramarna och det är förvaltningen, med sin profession, som utför uppdragen.

Att politiken inte styr socialförvaltningen och att det skulle råda en låt-gå-anda får stå för Socialdemokraterna. Det är inget som vi håller med om. Vi är övertygade om att de ramar vi sätter genom den så kallade delegationsordningen är nyckeln till att förvaltningen får de verktyg de behöver för att kunna utföra det operativa arbetet så smidigt som möjligt. Delegationsordningen är ett levande dokument och kan revideras av socialnämnden när behov uppstår. Redan innan beslut om den nuvarande delegationsordningen togs hade vi ett arbetsmöte i Biståndsutskottet men tyvärr kunde Junerud inte närvara.

Det Roland Junerud skriver i sitt debattinlägg är att samvaron på Balder ska upphöra är inte korrekt! Det som ska upphöra är servering av lunch till de cirka 13 personer som inte har ett biståndsbeslut om att få mat levererad genom hemtjänsten. En tjänst som idag delvis subventioneras av kommunen och kräver ett samarbete mellan förvaltningens olika enheter eftersom kostenheten finns hos barn- och utbildningsförvaltningen.

Lunchserveringen var ett ogenomtänkt politiskt beslut som togs i mitten av 2018 av den dåvarande ordföranden för kommunstyrelsen (utan att det var förankrat i någon nämnd) och tjänsten med särskild matleverans till Balder skulle vara en tillfällig lösning tills en ny aktör skulle ta över den nedlagda restaurangen, vilket var ett önskemål hos lunchgästerna.

Nu, ett år senare, har det nya politiska styret tillsammans med kommundirektören, beslutat att tjänsten ska upphöra eftersom en sådan tjänst måste vara lika för alla medborgare. Kommunen kan inte enbart gynna ett tiotal invånare med matservering. Att bjuda alla som så önskar i kommunen på subventionerad, levererad lunch är inte möjligt.

Det går självklart bra att ansöka om hjälp med måltider hos kommunens biståndshandläggare och även fortsättningsvis äta den i matsalen på Balder.

Vi vill passa på att understryka att det finns redan i dag, för dem som har beviljat matleverans från hemtjänsten, en möjlighet att inta sin måltid i sällskap av en ”måltidsvän”. Denna möjlighet har funnits sedan sommaren 2018, men hittills har det inte varit så många som utnyttjat den. Kanske är den inte tillräckligt känd i kommunen? En önskan från vår sida är att på sikt kunna utöka tjänsten och erbjuda en måltidsvän till alla äldre som kan känna glädje att äta en måltid i gemenskap, men just nu är det bara till de som har redan hjälp från kommunen.

Till sist vill vi säga att i Nynäshamn, precis som i många andra kommuner, har vi ett tufft ekonomiskt läge i dag och framför oss. Det finns flera orsaker till det. Oppositionspartierna, inte minst Socialdemokraterna, borde vara mer självkritiska och ödmjuka inför detta faktum. Vi i alliansen tog över styret för snart ett år sedan och situationen i dag har vi till stor del ärvt.

Men nu gäller det att vi alla arbetar tillsammans för att hitta kreativa lösningar på de utmaningar vi står inför. Vår prioritet är att se till den lagstadgade verksamheten först och främst. Det gäller att sedan se över de övriga verksamheter som Socialförvaltningen bedriver och som är otroligt viktiga. Att göra en översyn av dessa är inte ett lätt uppdrag men Socialförvaltningen har påbörjat detta arbete för ett bra tag sedan och när det är klart kommer förslagen att behandlas och beslutas av socialnämnden.

Till Roland Junerud: Detta är demokrati och trygghet för våra äldre; att vi inom politiken skulle fatta beslut utan utredningar från professionen är inte en trygg eller önskvärd väg att gå.

Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden

Anders Karlsson (M), vice ordförande socialnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel