Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Myndigheter är totalt ovetande om problemen på väg 225"

Bo Persson (L) skriver i en debattartikel att regionala och statliga myndigheter totalt saknar kunskap om de allvarliga trafiksäkerhetsproblemen på väg 225.

I NP (28/4) kunde vi läsa om att Sorunda väntar på ödesdagen. I detta är det bara att instämma. Trots att detaljplanen för Norviks hamn antogs redan 2009 och vann laga kraft i februari 2011 kan man tro att ansvariga myndigheter inte känner till vilken belastning hamnen kommer att innebära för väg 225.

Trafikverket har visserligen tagit fram en åtgärdsvalsstudie, som presenterades i maj 2015. Den tar upp massor med trafiksäkerhetsbrister längs väg 225. Men det verkar inte ha haft något inflytande på varken Trafikverket eller länsstyrelsens planering. I september 2018 fastställdes Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029. I den omnämns Norvik fem gånger, men bara i samband med järnvägen Stockholm – Nynäshamn. Väg 225 förekommer överhuvudtaget inte i länsplanen.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting, presenterade 2017 en remissutgåva "Förslag till godsstrategi" för Stockholmsregionen. Norvik omnämns en gång, men på kartbilderna som visar transportmängden på länets transportleder ser det ut som om väg 225 inte skulle belastas av godstrafik från hamnarna i Nynäshamn.

Detta gjorde att jag skickade in ett remissyttrande, i vilket jag påpekade bristerna. Det resulterade i att det i den färdiga strategin, som godkändes av landstinget i september 2019, omnämns väg 225. I den står det: ”Den nya hamnen i Norvik kommer i viss utsträckning att avlasta centrala Stockholm men samtidigt innebär lastbilstrafiken till och från hamnen att belastningen på vägnätet ökar i länets södra delar, framför allt på väg 225. Stockholms Hamnar bygger en järnvägsanslutning till Nynäsbanan och en väganslutning till riksväg 73. För att hela kapaciteten i hamnen ska kunna utnyttjas krävs kapacitetsförstärkningar i fler anslutningar”.

Trafikverket, eller delar därav, känner till trafiksäkerhetsbristerna längs väg 225, men övriga myndigheter tycks vara helt ovetande om sakernas tillstånd.

Min partikollega Bernt Wåhleman har vid flera tillfällen skrivit till Trafikverket, och Nina Lundström (L), riksdagsledamot, har agerat i riksdagen till förmån för väg 225. Även jag har skrivit till Trafikverket och påpekat att säkerhetsbristerna behöver åtgärdas. Det borde varit gjort för länge sedan.

Bo Persson (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel